Nowy wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy

Nowy start; BIP Jednostek; BIP - archiwum; Strona Gminy Kolbuszowa; Strona główna; OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE;.. 6 sierpnia weszło w życie nowe rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.Kto składa oświadczenia majątkowe w samorządzie?. ( miejscowość, data ) ( podpis )Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, k…


Czytaj więcej

Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania

Plik dostępny jest w formatach: docx, doc, pdf, rtf.. tutaj.. Jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony wie, że może liczyć na pomoc ubezpieczyciela.. W serwisie można znaleźć niezbędne informacje dotyczące: umowa o pracę, umowa kupna sprzedaży, umowa .Chciałam napisać odwołanie i potrzebuję wzór odwołania.Porada prawna na temat wzór odwołania od decyzji zus w sprawie uszczerbku na zdrowiu.. W tym poradniku odpowiadamy na często zadawane przez poszkodowanych pytanie: czy odwołanie d…


Czytaj więcej

Wzór faktura odwrotne obciążenie

Faktura zostanie wystawiona na kwotę netto.. Jest to faktura za materiał budowlany a na niej mam tylko takie dane jak: symbol towaru, nazwę towaru, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową i wartośc.Teraz co ja mam z tym zrobić?Jak poprawnie wystawić Fakturę odwrotne obciążenie dodany przez Admin Admin, dnia: 28.10.2014 0 komentarzy Faktura odwrotne obciążenie powinna być stosowana w przypadku sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT - zbiór zawiera ponad 40 pozycji.rubryc…


Czytaj więcej

Wzory upoważnienia do urzędu skarbowego

Upoważnienie.. Można zwrócić się do urzędu z wnioskiem o zwrot uiszczonej opłaty skarbowej jeżeli: po zapłaceniu opłaty nie dokonano czynności urzędowejimienne upowaŻnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej przez pracownikÓw urzĘdu skarbowego.. Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.Opis dokumentu: Upoważnieni…


Czytaj więcej

Wzór deklaracji intrastat wywóz

W przypadku, gdy 10 dzień przypada w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin zgłoszenia INTRASTAT upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu.Składanie zgłoszeń INTRASTAT od 1 lutego 2011 r. następuje w formie elektronicznej, a wyjątkowo przedsiębiorcy mogą je złożyć pisemnie.. Zgłoszenia INTRASTAT w wywozie w formie pisemnej i jego korekty dokonuje się na formularzu "DEKLARACJA INTRASTAT - WYWÓZ", którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.Inne wzory dok…


Czytaj więcej

Wzór umowa sprzedaży nieruchomości

Jeśli umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta w jakiejkolwiek innej formie, w świetle prawa będzie ona nieważna.Umowa przedwstępna sprzedaży, to gwarancja dotrzymania warunków umowy końcowej.. Znajdź potrzebną ci umowę- darmowe wzory umów wraz z przykładami, komentarz do umów - Umowy to profesjonalny serwis, w którym się dowiesz wszystko o umowach.Umowa sprzedaży nieruchomości - jakie dokumenty?. Sporządzona na własny użytek umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, powinna zawierać ju…


Czytaj więcej

Wzór decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń

- wzór (.pdf) Komentarz.. W razie czego można wnioskować o rozłożenie tzw. kwot nienależnie pobranych świadczeń na raty lub o odroczenie terminu ich płatności.Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nakazuje "zwrot nienależnie pobranych świadczeń" wraz z odsetkami.. ZUS może odstąpić od żądania zwrotu tego świadczenia w całości lub w części, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności.Jeżeli chcesz samodzielnie obliczyć kwotę odsetek od nienależnie pobranych…


Czytaj więcej

Wzór faktury vat np

Natomiast w pozostałych przypadkach należy naliczyć standardowo podatek VAT.. Wszystkie pliki przydatne przy prowadzeniu działalności do pobrania w jednym miejscu.Nr faktury VAT - przy nadawaniu numeracji faktur stosowane są różne warianty, można numerować kolejno faktury od początku do końca roku (np. 01/2012 do 1055/2012), można numerować faktury w każdym miesiącu od pozycji 1 - tylko wtedy musimy numer przełamać przez miesiąc (np. 10/02/2012).. Zobacz, jak wygląda wzór faktury VAT.Faktura je…


Czytaj więcej

Wzór zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił wzór zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego.. Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.Wzór zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego jest ustalony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.. Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.Wzór zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronic…


Czytaj więcej

Wzór wypełnienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Nowy wzór wniosku na dofinansowanie od 1 października.. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.Jeżeli wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, rodzic zostaje wezwany do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.. życia, inne niż pierwsze dziecko.. Składam wniosek o świadczenie dobry start na następujące dzieci: (Jeżeli liczba dzieci, na które ustala się prawo do świadczenia dobry start jest większa, należy dodatkowo wypełnić i dołączyć do niniejszego formularz…


Czytaj więcej