Testament wzór po niemiecku

Pozostawienie po sobie i przekazanie całego spadku majątkowego bliskiej, zaufanej osobie gwarantuje tylko sporządzony testament - akt prawny.. Jako, że dotyczy właściwie całego życiowego dorobku spadkodawcy, ma bardzo doniosłe znaczenie i powinno się zachować odpowiednie dlań wymogi formalne.. Ja, niżej podpisany Marian Kowalski, urodzony w dniu 01.03.1949 r. w Karwicach, oświadczam, że powołuje do spadku po mnie w częściach równych moją najstarszą córkę Marię z domu Kowalską, urodzoną w dniu 0…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt