Wzór faktury sprzedaży excel

Będąc samo zatrudnionym, by otrzymać zapłatę za wykonaną usługę, musisz wystawić fakturę.. W artykule wyjaśniamy jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca i kiedy należy ją wystawić.. Faktura jest wystawiona w walucie obcej, jeżeli w kartotece kontrahenta ustawiona jest waluta inna niż PLN.. Niniejszy wzór zgodny jest z przepisami obowiązującymi od 2013 r.imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury Małgorzata Wylot Uwagi Dokument nie wymaga podpisów zgodnie z …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt