Wzór aneks do umowy spółki cywilnej wniesienie aportu

Podstawę opodatkowania stanowi wartość kapitału zakładowego spółki z o.o. bądź wartość, o którą powiększono kapitał.. Mówienie o "aporcie do spółki cywilnej" jest pewnym skrótem myślowym.. Dokument Word do edycji.JAK EDYTOWAĆ WZÓR.. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowozmiana umowy spółki, zgłoszenie do US i opłacenie PCC, zgłoszenie zmian do CEIDG, remanent w spółce cywilnej na dzień wniesienia aportu, gdyż od tego dnia nastąpi zmiana udziałów w zyskach i stratach (b…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt