Zawiadomienie o groźbach karalnych wzór

- Na komisariacie policji w Warszawie złożyłam zawiadomienie o groźbach karalnych pod moim adresem.Kopia.Kto może złożyć zawiadomienie o przestępstwie?. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.. w .Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.. groźby bezprawnej lub .Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 15.02.2007 roku sygn.. Groźba karalna może być wyrażona w każdy sposób tj. słowem, pismem, gestem itp. groźby w przedmiocie uszkodzenia ciała, naruszał/a jej/jego niet…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt