Umowa darowizny przyczepy rolniczej wzór

Na podstawie takiej umowy możesz również dopisać współwłaściciela (np. syna, córke, żone, męża) do dowodu rejestracyjnego pojazdu.Umowa darowizny uregulowana została w art. 888 - 902 kodeksu cywilnego.. Nie znaleźliśmy odpowiedzi na to zapytanie.. Warto pamiętać, iż istnieje grupa podmiotów zwolnionych z obowiązku podatkowego.. §7 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.. Umowa ta polega na nieodpłatnym przekazani…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt