Wzór wypełnionej deklaracji akc-u
W tej wersji ewidencji użytkownik będzie mógł zaznaczyć w rekordzie czy auto ma posiadać zwolnienie z podatku akcyzowego w związku z rodzajem napędu: elektryczne, hybrydowe etc.Deklarację AKC-WW należy składać do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy do właściwego.Uwaga od redakcji: druk AKC-WW (6) stosuje się po raz pierwszy począwszy od rozliczenia za luty 2018 r.Maja Werner.. Imię 43.. Jak złożyć AKC-U/S.. Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika - - 47.Formularze akcyzowe w wersji interaktywnej są dostępne na stronie Portalu Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) Uwaga!. Od 1 października 2017 zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.. Nazwisko 4.. Pracownicze Plany Kapitałowe są „dobrowolne" w dość pokrętnym rozumieniu tego słowa, ponieważ musimy się z nich samodzielnie wypisywać raz na 4 lata.. Powyższe pola podlegają edycji.. DON-1 druk aktywny.. Nowe formularze zawiera rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. z 2017 r., poz. 1757).Data wypełnienia - ustawiana jest data bieżąca w momencie przeliczania deklaracji.. Wydruk deklaracji dla wersji .Deklaracja AKC-U/S dotyczy opodatkowania podatkiem akcyzowym od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych..

Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 46.

Zobacz, jak zrobić to poprawnie i kiedy możesz otrzymać zwrot VAT-u dwa razy szybciej niż zwykle.. Tutaj znajdziesz porady jak wypełnić formularz PCC-3.W związku z wchodzącą w życie 1 marca br. reformą, która połączy dotychczasowe struktury Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej w strukturę jednolitej Krajowej Administracji Skarbowej, zmieni się wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U).deklaracji wielopozycyjnych (więcej niż jeden samochód należy wpisać najwcześniejszą datę powstania obowiązku podatkowego.. Pobierz potwierdzenieSkoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML.. Nabyłeś samochód z kraju Unii Europejskiej?. 2017, poz.1757 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 października 2017Do pobrania za darmo wzór: Deklaracja AKC-U..

i nformacja do deklaracji DON-1 - stawki opłat.

Należy tego dokonać w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.Bezpłatne druki elektroniczne: formularze podatkowe, deklaracje podatkowe, PIT, NIP, podatki CIT, VAT, wzory dokumentów, zeznania podatkowe.. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ.. Mianowicie musimy odwiedzić taką stronę.. Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego oraz deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy sporządzone wg wzoru obowiązującego od 1 marca 2017 r. - mogą być składane w postaci elektronicznej do 31 marca 2019 r.z zastrzeżeniem deklaracji dotyczących energii .Nowe wzory deklaracji AKC-U/A i AKC-U/S.. Wzór wypełnionej deklaracji DON-1Z początkiem 2016 r. modyfikacji ulegnie wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (AKC-U).. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowiła iloczyn liczby pojemników z odpadami..

Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S.

PODPIS PODATNIKA LUB DANE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 42.. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić )osoby reprezentującejpodatnika8 45.. Zmiany mają pozwolić na eliminację pojawiających się nieprawidłowości w opodatkowaniu akcyzą takich pojazdów.. na tej stronie znajdziemy odnośnik deklaracja AKU, VAT-25 on-line.Nowe wzory deklaracji akcyzowych od 1 lutego 2018 r. Minister Finansów w drodze rozporządzenia, które weszło w życie 1 lutego 2018 roku, określił nowe wzory.Termin składania: Do 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu.Dokumenty do pobrania: umowa kupna sprzedaży samochodu oraz druki PCC-3 i PCC-3A.. DLA.. w artykułach eGospodarka.pl w poradach we wzorach dokumentów w ofertach pracy w przetargach w ofertach nieruchomości w bazie adresowej firm w katalogu WWW w grupach dyskusyjnychPrzedsiębiorcy objęci podatkiem od towarów i usług muszą co miesiąc składać stosowną deklarację.. Od przyszłego roku obowiązywać zacznie m.in. nowe .PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA DEKLARACJI.. Formularz zostanie dostosowany do zmian w ustawie o podatku akcyzowym, w tym dotyczących definicji uproszczonego dokumentu towarzyszącego..

Pamiętaj o dopełnienia obowiązków, w tym złożenia deklaracji AKC-U i opłaty podatku akcyzowego!

Termin składania: Do 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.Nikt z nas nie lubi wypełniać skomplikowanych wniosków.. Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego w artykułach eGospodarka.pl w poradach we wzorach dokumentów w ofertach pracy w przetargach w ofertach nieruchomości w bazie adresowej firm w katalogu WWW w grupach dyskusyjnych1.. Przewidując palącą potrzebę wśród naszych czytelników, publikujemy wzór rezygnacji z PPK do pobrania i samodzielnego wypełnienia.Ministerstwo Finansów zmodyfikuje wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S).. Podatnik sprowadzający samochód z UE musi od 1 października 2017 r. złożyć deklarację AKC-U/S.. Od 1 marca 2017 r. deklarację tę możemy złożyć w formie papierowej do urzędu skarbowego albo w formie elektronicznej za pomocą systemu PUESC.AKC-U/S (2) 4 /4 E.. Z poziomu formularza deklaracji AKC-WW dostępny jest wydruk deklaracji (Wzór standard) lub poszczególnych jej stron (Wzór standard - strona 1, Wzór standard - strona - 2,.).. Dowiedz się, w jaki sposób wypełnić deklarację AKC-U krok po kroku i pobierz jej darmowy wzór w formacie pdf!Formularz AKC-U/S składa podatnik w terminie do 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.. Symbol formularza AKC-U, a gdy deklaracja zawiera więcej niż jedną pozycję (więcej niż jeden wyrób) AKC-UW III.. Dlatego pokaże wam w jaki sposób wyliczyć akcyzę, i jak łatwo wypełnić deklarację i wnioski..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt