Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru ekuz lub certyfikatu
Pamiętaj, żeby podpisać wniosek.. DOCX Wniosek o wydanie EKUZ w związku z wykonywaniem pracy (DOC)Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejEKUZ Gdynia Zobacz gdzie w Gdyni wyrobisz kartę EKUZ W jakich godz. jest otwarty NFZ Gdynia Pobierz wniosek o kartę EKUZ w Gdyni.. a mieszkające na stałe w innym państwie członkowskim oraz członkowie ich rodzin.WNIOSEK o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ze względu na uzyskanie rzeczowych świadczeń zdrowotnych w okresie poprzedzającym złożenie wniosku 1.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo.Karta EKUZ na podstawie złożonego wniosku może być odebrana osobiście lub przez osobę upoważnioną lub przesłana na adres wskazany we wniosku.Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej (wersja .pdf) 17.03.2015 Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o wydanie elektronicznej KUZ / do odbioru elektronicznej KUZ dla osoby trzeciej (wersja .docx)Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o wydanie formularza E 123/DA1 oraz jego odbioru (27.03.2019) pobierz docx Zaświadczenie wypełniane przez płatnika składki Dla pracodawców wysyłających pracowników do pracy w UE/ EFTAWzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem potwierdzającym, że posiadacz jest osobą ubezpieczoną i ma prawo do opieki zdrowotnej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego .PDF Wzór zaświadczenia wypełnianego przez płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne.Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie certyfikatu, który tymczasowo zastąpi EKUZ..

Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo.

Miejscowość, data ………………………… Imię .Title: Microsoft Word - EKUZ_wzor_upowaznienia_dla_osob_trzecich.doc.Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej163 849 godzin monitorowania zmian Formularze » Ubezpieczenia zdrowotne .Upoważnienie powinno być wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty.. Jeśli wniosek składa upoważniona przez ciebie osoba, wtedy to ona musi podpisać wniosek i musi mieć twoje upoważnienie.. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!Karta wydawana jest od dnia złożenia wniosku.. Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniajac stosowny wniosek: upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciejUpoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ.. Rozmiar: 174.6 KiB - Ilość pobrań: 2084.PDF Wniosek o wydanie EKUZ w związku z wykonywaniem pracy (PDF) Rozmiar: 325.3 KiB - Ilość pobrań: 1500. do złożenia w moim imieniu wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat tymczasowoWzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej..

Osoba upoważniona może podpisać wniosek "z upoważnienia".

W odniesieniu do Polski oznacza to, że EKUZ może być wydana osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów krajowych i zachowuje ważność do momentu określonego w niej jako data końcowa ważności karty.Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo.. Nr dokumentu tożsamościUpoważnienie do odebrania EKUZ (w przypadku odbioru przez osobę upoważnioną; nie dotyczy EKUZ dla niepełnoletnich dzieci oraz współmałżonków; wymagane od pracodawców, którzy składają wnioski o EKUZ dla pracowników) Wniosek o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ ze względu na uzyskanie rzeczowych świadczeń .Na poczcie, jeśli w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty" zaznaczysz pole: „Przesłać pocztą na adres".. do złożenia w moim imieniu wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ oraz do odbioru .Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej Wybierz odpowiedni format (Word, PDF): Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej (DOC)Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejosoba, która zapomniała złożyć wniosek o EKUZ..

Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej.

Dane osoby, której ma być wydany certyfikat:Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniając stosowny wniosek: upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej (DOC) wniosek można również pobrać na stronie Centrali NFZ (DOC,PDF) data publikacji: 3 lipca 2017 r., aktualizacja: 25 października 2018 r.Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ.. Poproś w szpitalu o przesłanie wniosku faksem do dowolnego oddziału NFZ.. Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub .Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej ……………………….. UPOWAŻNIENIE Ja niżej podpisany / podpisana* upoważniam Pana / Panią*.. Miejscowość, data ………………………… (Imię i nazwisko .Miejscowość, data ………………………… Imię i nazwisko ………………………… PESEL ……………………….. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzeciąWzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej; Cechy formularza: on-line.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej.. EKUZ (upoważ.).Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt