Rozporządzenie w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali
Projekt z dnia 6 czerwca 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K 1) z dnia.. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, do wypełniania formularza przyjęcia odpadów metali w dwóch egzemplarzach, po…2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. Nr 197, poz. 2033), które na podstawie art. 250 ust.. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r. 21, 888 i 1238) zarządza się, co następuje: § 1.2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. Nr 197, poz. 2033), które na podstawie art. 250 ust.. 4 stycznia 2014 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 roku obowiązuje nowy wzór formularza przyjęcia odpadów metali.. rok 2013, nr 0, poz. 1607 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metaliRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Dziennik Ustaw z 2013 r. 1606 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach .ROZPORZĄDZENIE..

w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali.

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz.Nr 197, poz. 2033)FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI:1) Nr formularza:.. Rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy .Rozporządzenie - lista rodzajów odpadów, które można przekazywać m.in. pracownikom Rozporządzenie w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Rozporządzenie w sprawie dokumentów ewidencji odpadów - maj 2019z dnia.. MINISTRA ŚRODOWISKA.z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. z dnia 20 grudnia 2013 r.) Na podstawie art. 102 ust.. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r. 21, 888 i 1238) zarządza się, co następuje: § 1..

w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz.U.

Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Dziennik Ustaw - Dz.U.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r. 21, 888 i 1238) traci moc z dniem wejścia w .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali.. Określa się wzór formularza przyjęcia odpadów metali, stanowiący załącznik do rozporządzenia.. 20 grudnia opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. 2013.1607).Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metalirozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali.W związku z powyższym w niniejszym projekcie rozporządzenia w sposób analogiczny określono wzór formularza przyjęcia odpadów metali od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, nie dokonując przy tym istotnych .w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. Nr 197, poz. 2033), które na podstawie art. 250 ust.. Tekst pierwotny.. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r., poz. 21 z późn.. Formularz wypełnia posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali w dwóch.. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r. 21, 888 i 1238) zarządza się, co następuje: § 1..

§ 2.w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust.

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r. 21, 888 i 1238) traci moc z dniem wejścia w .Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali w artykułach eGospodarka.pl w poradach we wzorach dokumentów w ofertach pracy w przetargach w ofertach nieruchomości w bazie adresowej firm w katalogu WWW w grupach dyskusyjnychWzór formularza przyjęcia odpadów metali.. Bardziej szczegółowo.. Nr 197, poz. 2033) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r.. Szanujemy Twoją prywatność Na potrzeby naszej witryny korzystamy z plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu na stronie.Nowy formularz przyjęcia odpadów metalu.. Rozporządzenie wydano na podstawie art. 102 ust.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r. 21) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004r.. w sprawie szczegółowego postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U.. Zgodnie z katalogiem odpadów zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U .. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz.U.. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r. 21, 888 i 1238) zarządza się, co następuje: § 1..

w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust.

Formularz ten, wypełniony, spełnia moim zdaniem również wszystkie wymogi, które stawiają przepisy podatkowe.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywaniaRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali obowiązujący 2014-01-04 2014-01-04---- -- ----- -- --Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami obowiązujący 2013-10-22 2013-10-221 Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2) Na podstawie art. 27 ust.. Określa się wzór formularza przyjęcia odpadów metali, stanowiący załącznik do rozporządzenia.. 2004 nr 128 poz. 1347Wzór formularza określił Minister Środowiska (Rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali, Dz. z 2004 r. Nr 197, poz. 2033).. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust.. Dostęp do tego dokumentu mają tylko abonenci .Rozporządzenie w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Dz.U.. Nr 192, poz. 1968)Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali.. § 2.Określono wzór formularza przyjęcia odpadów metali - nowy formularz będzie obowiązywał już od 4 stycznia 2014r!. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. Nr 138, poz. 865, z 2010 r.Na podstawie art. 102 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt