Formularz przyjęcia odpadów metali wzór 2015
FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW_nowy_PSZOK_1_2_wspólny_ZMIANA_kodów_2016_ZMIANANowy formularz przyjęcia odpadów metalu Drukuj E-mail Szczegóły Utworzono: 07 styczeń 2014 Przypominamy, że od 4 stycznia 2014 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 roku obowiązuje nowy wzór formularza przyjęcia odpadów metali.. 2013, poz. 1607 ; Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny dotyczący produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami - Dz.U.. Deklaracje PCC-3 Na podstawie wystawianych formularzy przyjęcia odpadów metali program pozwala na automatyczne drukownie deklaracji PCC-3.Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na POL-ECO-SYSTEM 2015 [Szkolenie] Ochrona danych osobowych.. Wzór tego dokumentu zawarto w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. UWAGA!FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI Nr formularza: Osoba przekazująca odpady: Imię i nazwisko Adres Numer dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości Przekazanie odpadów: Data przyjęcia odpadów Źródło pochodzenia odpadów Kod odpadów Rodzaj odpadów Rodzaj produktu, z którego powstały odpady Masa odpadów (Mg) Wartość odpadów Suma Oświadczenie przekazującego odpady:Formularz przyjęcia odpadów metali Format A-4, Papier: Samokopiujący, Nadruk: Jednostronny (wielokopia), 40 kartek Cena 5,45 PLN brutto Podstawowe parametry produktu Numer produktu w systemie 61353 Nr dostawcy 5901819001033-TYP01180 Nr Celcen 2674-00239 Kod kreskowy Nazwa produktu Formularz przyjęcia odpadów metaliDo czasu wydania rozporządzenia przewidzianego w art. 102 ust.8, nie dłużej niż do 23 stycznia 2015 r., obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. Nr 197, poz. 2033), które w załączniku zawiera wzór formularza..

Nowy wzór.Formularz przyjęcia odpadów metali.

8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r. 21, 888 i 1238) zarządza się, co następuje: § 1.. Dostęp do tego dokumentu mają tylko abonenci .Kopiowanie treści bez zgody wydawcy zabronione.Redakcja zastrzega sobie prawo do nieopublikowania materiałów niezamówionych.Formularz przyjęcia odpadów metali.. Prowadzący punkt zbierania odpadów metali ma obowiązek odmówić przyjęcia odpadów, jeśli osoba przekazująca odpad nie okaże dokumentu tożsamości.. EWIDENCJA ODPADÓW: Dz. Nr 249/2010 r., poz. 1673 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.. Jak wspomniano wyżej FPO wystawiamy zawsze przy przyjmowaniu surowców wtórnych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (w 2-ch egzemplarzach).. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r., poz. 21 z późn.. Na podstawie art. 102 ust.. Określa się wzór formularza przyjęcia odpadów metali, stanowiący załącznik do rozporządzenia.. (KEO) - wzór (od 2015 r.) Karta ewidencji odpadu (do 2014 r.) Dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów medycznych i weterynaryjnych .Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Format A5, papier samokopiujący (oryginał+kopia)- oryginał papier biały + kopia papier kolorowy, wielokopia papier biały, na spodzie bloczka kartonik, bloczek 100 kartkowy.Formularze obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku 1) Karta Ewidencji Odpadów 2) Karta Ewidencji Odpadów Niebezpiecznych 3) Karta Ewidencji Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 4) Karta Ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji 5) Karta Przekazania Odpadów Poniżej prawo obowiązujące do 31 grudnia 2014 roku Wzór karty przekazania odpadów - obowiązujący od 2011 roku do…Nr karty1) Rok kalendarzowy Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad2,3) Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad2)4) 5) Nazwa i adres posiadacza odpadów, które przejmuje odpad 2)6) Miejsce prowadzenia działalności7) Miejsce prowadzenia działalności7) Nr .Formularz przyjęcia odpadów metali: Opis: Dz.U..

Nowy formularz dla złomu metali.

Szukaj.. 5.1 15 01 04 Opakowania z metali 5.2 17 04 05 Żelazo i stal 5.3 20 01 40 Metale.. Dostępne wzory i formaty do pobrania: doc_8857-0.dot Prosimy o zwrócenie uwagi przy jakim druku dokonywana jest płatność i/lub o dokładne sprawdzenie treści wysyłanej wiadomości - treść wiadomości SMS nie powinna .Nowy druk w naszej ofercie - Umowa Kupna - Formularz przyjęcia odpadów metali dostępny w naszym sklepie Format: A5 Papier: samokopiującyFormularz przyjęcia odpadów metali (FPO).. Skontaktuj się z nami: 530 435 630.. Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.Wzór formularza zawiera dodatkowo rubrykę, w której należy wpisać numer PESEL.. Wzór ten obejmuje dane dotyczące:Formularz przyjęcia odpadów metali A4 (s) Zaloguj się Kontakt z nami.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Karta przekazania odpadu (wzór ważny od stycznia 2015) Karta ewidencji odpadu Formularz przyjęcia odpadów metaliWZÓR FORMULARZA PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI Objaśnienia: 1) Formularz wypełnia w dwóch egzemplarzach posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali, po jednym egzemplarzu dla przekazującego i przyjmującego odpady.. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r. 21, 888 i 1238) zarządza się, co następuje:FORMULARZ PRZYJ ĘCIA ODPADÓW IDENTYFIKACJA DOSTARCZAJ ĄCEGO..

Realizuj zamówienie .Formularz przyjęcia odpadów metali - Dz.U.

8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r. 21) zarządza się, co następuje: 1.Wzór formularza przyjęcia odpadów metali.. W przypadku pozostałych rodzajów wymienianych źródeł ciepła wystarczy oświadczenie beneficjenta (jeśli dotyczy).Dokument ten podobnie jak Formularz przyjęcia odpadów metali przyjmuje towar na magazyn oraz zdejmuje odpowiednią kwotę pieniędzy z kasy.. .1) Formularz wypełnia posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla przekazującego i przyjmującego odpady.. z o.o. jedynie pośredniczy, zamieszczając ich .Formularz przyjęcia odpadów metali wypełnia zarówno osoba przekazująca, jak i przyjmująca odpady w punkcie zbierania odpadów metali.. Karta przekazania odpadu - KPO (od 2015 r.) Karta przekazania odpadu - KPO (do 2014 r.).. 2018, poz. 2528 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2019 r.Formularz przyjęcia odpadów metali, umowa kupna-sprzedaży to druk samokopiujący dla punktów skupu złomu.. Niezbędne dane należy ustalić na podstawie przedstawionych dokumentów.. 2) Wypełniać tylko w przypadku, gdy osoba działa w imieniu przedsiębiorcy.Na podstawie art. 102 ust..

Wzór obowiązującego formularza znajduje się na dole strony.

Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty) Brak produktów Do ustalenia Wysyłka 0.00 zł Razem.. Szybka wysyłka, zamów teraz.. - Akty Prawne.. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, do wypełniania formularza przyjęcia odpadów metali w dwóch egzemplarzach, po…WZÓR FORMULARZA PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI1) Nr formularza: Osoba przekazująca odpady Imię i nazwisko Adres Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość Przekazanie odpadów Data przyjęcia odpadów Źródło pochodzenia odpadów2) Kod odpadów3) Rodzaj odpadów3) Rodzaj .1 Projekt z dnia 9 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust.. 2) Miejsce wytworzenia lub pozyskania odpadów, wszczególności gospodarstwo domowe, gospodarstwo rolne i .Rozporządzenie wydano na podstawie art. 102 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt