Oświadczenie majątkowe radnego gminy wzór 2019
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2019 r. 506) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).Wzory formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaOświadczenia majątkowe radnych i wójtów do 30 kwietnia 2019. prezydenta miasta), zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarz gminy, skarbnik, kierownik jednostki .- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy .Wszystkie oświadczenia majątkowe znajdują się w Urzędzie Gminy Frysztak i są do wglądu dla osób zainteresowanych.. Obowiązek ten dotyczy również samorządowców, także tych na szczeblu powiatowym.. Oświadczenie majątkowe radnego Kowsz MariuszUsługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform.. W razie pytań prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z Signform.. Oświadczenie majątkowe radnej Konieczna Joanna - korekta..

Oświadczenie majątkowe radnego gminy - WZÓR.

01.142.1591 z późn.zm.. Zawadzka Kinga - ostatnie oświadczenie majątkowe.. » Informacje dotyczące oświadczeń o stanie majątkowym.Gmina Wasilków Urząd Miejski Rada Miejska.. ): Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o .Kolejne oświadczenia: co roku do dnia 30 kwietnia, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.. Wawrzyniak Piotr - ostatnie oświadczenie majątkowe..

Oświadczenie majątkowe radnego Konieczny Adam.

Jednostki Miejskie, SpółkiWzór- oświadczenie majątkowe radnego gminy.. Wzory dostępne są w formacie PDF (do druku) oraz .docx (możliwosć edytowania).. WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH.Wzór oświadczenia majątkowego Radnego Gminy [doc] 2.Poniżej przedstawiamy zestawienie oświadczeń majątkowych osób, które są zobligowane do ich złożenia zgodnie z art. 24h ust.. 10 wiadomości: » Informacja Wojewody Świętokrzyskiego dotycząca wypełniania oświadczeń majątkowych za rok 2018.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym: „Radni, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba .oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.) oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r. Agnieszka Biarda-Bestry - inspektor Urząd Miasta oświadczenie majątkowe za 2018 rok wyjaśnienie Lucyna Bisewska - dyrektor przedszkola oświadczenie majątkowe za 2018 rok Andrzej Bień - radny Rady Miasta Gdyni31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE.. Ostatnie oświadczenie: na dwa miesiące przed upływem kadencji, WZÓR oświadczenia majątkowego RADNEGO GMINY.. Oświadczania zastępcy wójta, osób wydających w jego imieniu decyzje administracyjne, sekretarza gminy czy skarbnika trafiają do wójta.Obwieszczenie Prezesa Rady Mministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego .Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust.3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej..

Oświadczenie majątkowe radnej Konieczna Joanna.

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2018 r. załączniki (1) Radny A. Augustynowicz.pdf (PDF, .Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej .Gesek Norbert Krystian - Zastępca Burmistrza Ostródy - ostatnie oświadczenie majątkowe.. Statut Gminy;.. Załączniki: Wzór - oświadczenie majątkowe - PDF Wielkość pliku: 679.56 KB.. Parlament europejski; Sejm i Senat; Gmina Reszel.. Adres: [email protected] .. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r. + VAT 2019.. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!. Numer konta Urzędu Gminy w Reszlu na jaki należy dokonywać wpłaty z tytułu: - podatków, - opłat lokalnych, - pozostałych dochodów za wyjątkiem subwencji, dotacji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznychOświadczenie majątkowe radnego Kocur Herbert - korekta..

wzór oświadczenia majątkowego_pdf; wzór .1.

Wzór - oświadczenie majątkowe - DOCNa podstawie art. 24i ust.. Szczegółowych informacji na temat oświadczeń majątkowych udziela codziennie w godzinach pracy Urzędu Sekretarz Gminy.. » Oświadczenie majątkowe dla Radnego - Wzór do wydruku.» Oświadczenie majątkowe - Wzór do wydruku.. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ( Dz.U.. Pietkiewicz Wioletta - pierwsze oświadczenie majątkowe.. Komentarz .OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2018 ROK: Ostat.. 47.5 KB doc Pobierz Wzór - oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.Oświadczenia majątkowe.. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2019 roku.. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2019 r. 506) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta muszą złożyć oświadczenia o swoim stanie majątkowym.Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r. i w 2019 r. Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta oraz osób zmieniających się na stanowisku Zastępcy Burmistrza Miasta, I Zastępcy Burmistrza Miasta, prezesa MKS Sp.. Do złożenia oświadczenia majątkowego obowiązany jest w gminie: radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz, skarbnik, kierownik jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną.Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady.. z o.o. jedynie pośredniczy, zamieszczając ich ogłoszenie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt