Wzór oświadczenia majątkowego dyrektora szkoły 2019
Osoba, której złożono oświadczenie majątkowe, przeprowadza jego analizę.Oświadczenie ma pokazywać, jak zmieniała się sytuacja majątkowa przez rok, a nie w jednym jego dniu.. Wzór oświadczenia majątkowego - w formacie .pdf Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu.. Oświadczenia majątkowe składają wszyscy kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych - zarówno tych, które zostały wyposażone w osobowość prawną, jak i tych, które takiej osobowości prawnej nie mają.. Więcej wzorów dokumentów ».Ocena pracy i awans zawodowy od 1 września 2019 r.Oświadczenia majątkowe.. Narzędzia.. ZałącznikiOświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku - Radni Powiatu - za rok 2018 - Zarząd Powiatu - za rok 2018 - Sekretarz i Skarbnik Powiatu - za rok 2018 - Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu - za rok 2018 - Członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną - za rok 2018 - Osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych - za rok 2018Witam, proszę o udostępnienie wzorów oświadczeń wymaganych do złożenia na konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej.. Założenia ustawy o jawności życia publicznego ujednolicają wzór oświadczenia .Kolejne oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym: „Radni, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba .Zgodnie z art. 24i ust..

Wzór oświadczenia majątkowego.

Na podstawie art. 24i ust.. Trzeba też wpisać mienie znajdujące się w kraju oraz za granicą.FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.. Więcej.. Praktyczna wiedza uzupełniona jest o użyteczne narzędzia, które znajdują zastosowanie w codziennej pracy.Kierownicy jednostek organizacyjnych, gminy.. 2019 rok; 2018 rok; 2017 rok; 2016 rok; 2015 rok; 2014 rok; 2013 rok; 2012 rok; 2011 rok; 2010 rok; 2009 rok; Wzór oświadczenia majątkowego pracownika samorządowego; Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych; Audyt wewnętrzny; Kontrole realizowane przez UM Kielce; Kontrole realizowane w .Nowy wzór oświadczeń majątkowych, obowiązek składania deklaracji majątkowych na wezwanie szefa CBA, poszerzenie katalogu osób zobowiązanych do składania zeznań i wymóg uwzględnienia w oświadczeniu wszystkich posiadanych nieruchomości - przewiduje projekt ustawy o jawności życia politycznego.Nowe wzory oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne.. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2019 r. 506) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzekuniu..

Wzór oświadczenia majątkowego - w formacie .pdf Wzór oświadczenia majątkowego.

Czytaj też: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji do 16 września >>Wzór oświadczenia majątkowego 2018 r. Wyższe wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2019 roku tylko dla dyrektorów urzędów?. Za projektowanymi rozporządzeniami KPRM w sprawie publikujemy zmienione formularze dla szefów gmin, powiatów i województw, a także sekretarzy, skarbników oraz radnych.Oświadczenia majątkowe Rada Gminy OBRADY RADY GMINY Skład osobowy Rady Komisje Rady Tryb działania Rady Oświadczenia majątkowe kadencji 2015-2018 Oświadczenia majątkowe kadencji 2018-2023 Młodzieżowa Rada Gminy WYBORY DO II KADENCJI WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE Statut Młodzieżowej Rady Gminy Uchwały Młodzieżowej Rady Ogłoszenia i .W oświadczeniu majątkowym ujawnia się dobytek osobisty i objęty małżeńską wspólnością majątkową.. W ubiegłym roku udało mi się, w tym nie mogę znaleźć.Pozdrawiam i oczekuję na odpowiedź .W każdym wydaniu oferujemy omówienie bieżących zmian prawnych wpływających na funkcjonowanie systemu oświaty oraz najczęstszych problemów napotykanych przez dyrektorów.. Wzór oświadczenia majątkowego.. Pieczyńska Małgorzata Pieczynska_Malgorzata.pdf.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2019 r. 506) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE..

Władysława Jagiełły w Hajnówce, upływ okresu pełnienia funkcji dyrektora.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im.. Przygoda Joanna Przygoda_Joanna.pdf.. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskowcu.. Pustelnik Halina Irena - oświadczenie majątkowe (za rok 2018)W tym przypadku obowiązuje stan na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenia oświadczenia.. Pierwsze oświadczenie majątkowe dyrektor szkoły składa w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia.Poniżej przedstawiamy zestawienie oświadczeń majątkowych osób, które są zobligowane do ich złożenia zgodnie z art. 24h ust.. Wzór zgody pracownika na potrącenie należności z wynagrodzenia.. Wynagrodzenia żołnierzy zawodowych 2019 r. Wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych 2019 r.Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Muzeum Zabawek Oświadczenie Majątkowe Dyrektora MZGKiM-Karpacz Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Karpaczu Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej Oświadczenie Majątkowe Kierownika Miejskiej Biblioteki PublicznejWyszukiwarka oświadczeń majątkowych Nazwisko Stanowisko: Wszystkie stanowiska Prezydent Wiceprezydent Sekretarz Miasta Skarbnik Miasta Administracja Nieruchomościami Biblioteki Publiczne Biuro Pośrednictwa i Zamiany Mieszkań Centrum Administracyjne Centrum Dialogu im.Oświadczenia majątkowe..

Do oświadczenia powinno być dołączone zeznanie o wysokości dochodu w ubiegłym roku (PIT).

PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .Tomasz Chmielewski - Dyrektor Śwdiwińskiego Ośrodka Kultury - pierwsze oświadczenie majątkowe na dzień 1 kwietnia 2019 r. dzień powierzenia funkcji Dyrektora ŚOk, Marian Dembiński - oświadczenie majątkowe na dzień 15 stycznia 2016r.Anna Marlewska - dyrektor szkoły oświadczenie majątkowe za 2018 rok Jolanta Matulewicz - dyrektor szkoły oświadczenie majątkowe za 2018 rok Hanna Mazur - radna Rady Miasta Gdyni oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r. oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji Marta Mazurek - dyrektor przedszkoladyrektor szkoły oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły.. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drwęczy.Sokołowska Justyna Sokolowska_Justyna.pdfJuż 2 maja mają zacząć obowiązywać nowe wzory oświadczeń majątkowych dla samorządowców - chce tego Kancelaria Premiera.. Sylwia Joanna Antoszewska 2019-04-24.pdf - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Poniatowie.. Grupa Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.Oświadczenia majątkowe.. Oświadczenia majątkowe 2019;.. Oświadczenia majątkowe 2019 rok; Oświadczenia majątkowe za 2018 rok; Oświadczenia majątkowe za 2017 rok; Oświadczenia majątkowe 2016 rok; Oświadczenia majątkowe - druki do pobrania; Zgromadzenia publiczne; Ochrona Danych Osobowych; Informacje dziedzinowe; Szkoły i przedszkola; Karta Dużej Rodziny; Rejestr ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt