Nowe wzory deklaracji vat-7 od lipca 2018
Pobierz wybrany druk VAT.. Zostały wprowadzone m.in. w związku z nowymi regulacjami dotyczącymi podzielonej płatności w VAT.Nowe wzory deklaracji trzeba będzie stosować od momentu rozliczeń za lipiec 2018.. Przypominamy, że od 1 lipca zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.. Źródło: East News 29 czerwca opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. 2015, poz .Natomiast dla rozliczeń kwartalnych, począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r., obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-7K (wersja 12).. Rozporządzenie wprowadza nowe deklaracje VAT od lipca 2018 r.dotyczące wzorów: VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-8(9) oraz VAT-9M(8).Od 1.07.2018 obowiązują nowe wzory VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M i VAT-12 oraz nowe objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K.. Rozporządzenie przewiduje jednak okres przejściowy.Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.Nowe deklaracje VAT dostosowane do split payment od 1 lipca 2018 r. - napisał w Komentarze artykułów : Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory deklaracji VAT, które są dostosowane do wprowadzanego od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności (split payment)..

Nowe wzory deklaracji VAT od 1 lipca 2018r.

Od rozliczenia za lipiec obowiązują również nowe wzory deklaracji VAT-8 (wersja 9), VAT-12 (wersja 4) i VAT-9M (wersja 8).W Dzienniku Ustaw z dnia 9 maja 2018 r. pod pozycją 856 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.. Nowy wzór deklaracji VAT-7 dostępny jest tutaj.Nowe wzory deklaracji zaczną obowiązywać począwszy od rozliczenia za miesiąc lipiec 2018 roku.. Rozporządzenie to określa nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K (i objaśnień do tych wzorów deklaracji), VAT-8 oraz VAT-9M, które obowiązywać począwszy od rozliczeń za lipiec i III kwartał 2018 r.Od 1 lipca 2018 r. będą zmiany w VAT i nowe deklaracje.. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2019 r.Rozporządzenia wprowadzające nowe wzory deklaracji i nową treść objaśnień do tych deklaracji ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Nowe wzory będzie można stosować począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. (VAT-7K(12) począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2018 roku).Zdjęcie..

Od rozliczenia za lipiec 2018 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-7, wersja 18.

Natomiast dla rozliczeń kwartalnych, począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r., obowiązuje wersja 12 deklaracji VAT-7K.. Nowe deklaracje VAT od lipca 2018 r.W dniu 9 maja 2018 r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie w sprawie deklaracji VAT.. Znalazły się w nich także pozycje wyodrębnione do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w związku z opóźnieniem .. 2018 poz. 856) wprowadziło .Nowe wzory deklaracji będą obowiązywały począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. (lub trzeci kwartał 2018 r.).. Mowa w szczególności o drukach VAT-7 oraz VAT-7K.. Rozporządzenie to ma od 1 listopada 2019 r. określić nowe wzory deklaracji VAT-7,VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M oraz objaśnienia do tych deklaracji.Z dniem 1 lutego 2019 roku zostało opublikowane nowe rozporządzenie zmieniające niektóre wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług, tj. VAT-7 i VAT-7K.. Jeżeli chodzi o deklaracje kwartalne to od rozliczenia z III kwartał 2018.. Gotowy jest już projekt rozporządzenia Ministra Finansów, w którym znajdują się nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-7K .Nowe deklaracje VAT za lipiec 2018 - jak uzyskać zwrot lub zapłacić podatek z rachunku VAT..

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe wzory deklaracji VAT: VAT-7 (18), VAT-7K (12), VAT-8 (9) oraz VAT-9M (8).

Nowe rozporządzenia zmieniają wzory druków deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, a także wzór skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu VAT-12.Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M mają być stosowane począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r., zaś nowy wzór deklaracji VAT-7K - począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r. (zob.. Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług to chyba najmniej stabilne i najbardziej zagmatwane przepisy w systemie podatkowym.. § 2 projektowanego rozporządzenia).Nowe wersje druków VAT-7, VAT-9M oraz VAT-8 wprowadzone niniejszym rozporządzeniem stosować natomiast należy począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 roku.. Podanie jak w wzorach deklaracji VAT-7/7K usunięte informację z deklaracji VAT-8 i VAT-9M są zbędne w przypadku składania deklaracji w wersji elektronicznej.. określonym na dzień 1 lipca 2018 r.Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług..

W przypadku VAT-12 stary wzór będzie .Podzielona płatność VAT - co zmieni się w drukach deklaracji.

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory deklaracji VAT, które są dostosowane do wprowadzanego od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności (split payment).. Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory deklaracji VAT, które są dostosowane do wprowadzanego od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności (split payment).. Przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i wszystkich zajmujących się podatkami czekają kolejne zmiany w ustawie o VAT i nowe wzory .Na podstawie art. 87 ust.. Obecne wzory deklaracji będziemy mogli używać nie dłużej jednak niż za wrzesień 2018, kwartalne nie dłużej niż za III kwartał 2018.. 2018 poz. 856).Zgodnie z § 2 rozporządzenia nowe deklaracje VAT, stosuje się do rozliczeń począwszy od lipca 2018 r. lub też od trzeciego kwartału 2018 r. Szczegółowe umówienie nowych formularzy Obowiązujące od 1 lipca nowe wzory deklaracji zawierają zmiany dostosowujące ich treść do potrzeb rozliczeń w ramach mechanizmu podzielonej płatności.Przypominamy, że od 1 lipca zastosowanie mają nowe wersje niektórych druków VAT.. Z kolei nowy druk VAT-7K stosować należy począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2018 roku.Nowe wzory deklaracji VAT będą dostępne już niebawem w dziale deklaracji serwisu .Opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.. Nowe wzory deklaracji VAT od 1 lipca 2018r.. Gotowy jest już projekt rozporządzenia Ministra Finansów, w którym znajdują się nowe wzory deklaracji VAT-7 .Wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M będzie się stosowało od rozliczenia za lipiec 2018 r. Wzór deklaracji VAT-7K będzie się stosowało od rozliczenia za III kwartał 2018 r. Wycofano się propozycji stosowania wzorów uchylanych deklaracji za okresy rozliczeniowe następujące po czerwcu/II kwartale 2018 r.Od 1 lipca obowiązują nowe wersje deklaracji VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M..Komentarze

Brak komentarzy.