Nowy wzór deklaracji vat-7 od lipca 2018
Rozporządzenie przewiduje jednak okres przejściowy.Z dniem 1 lipca 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. 2018 poz. 856, dalej: Rozporządzenie).. W deklaracjach VAT-8(9) i VAT-9M(8) wprowadzono następujące zmiany:Rozporządzenia wprowadzające nowe wzory deklaracji i nową treść objaśnień do tych deklaracji ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Nowe wzory będzie można stosować począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. (VAT-7K(12) począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2018 roku).Nowelizowane przepisy miałyby wejść w życie 1 lipca 2018 r. Obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji i opiniowania.. Mowa w szczególności o drukach VAT-7 oraz VAT-7K.. Stosować je należy począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 roku.. W wersji 18 najpopularniejszej deklaracji VAT-7 będzie to poz. 58.W dniu 9 maja 2018 r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie w sprawie deklaracji VAT.. określonym na dzień 1 lipca 2018 r.Podzielona płatność VAT - co zmieni się w drukach deklaracji.. W nowych deklaracjach zmieniły się m.in. zasady ubiegania się o zwrot VAT.. Rozporządzenie wprowadza nowe deklaracje VAT od lipca 2018 r.dotyczące wzorów: VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-8(9) oraz VAT-9M(8).Od 1.07.2018 obowiązują nowe wzory VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M i VAT-12 oraz nowe objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K..

Nowe wzory deklaracji VAT od 1 lipca 2018r.

Rozporządzenie to ma od 1 listopada 2019 r. określić nowe wzory deklaracji VAT-7,VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M oraz objaśnienia do tych deklaracji.Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M mają być stosowane począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r., zaś nowy wzór deklaracji VAT-7K - począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r. (zob.. Nowe rozporządzenia zmieniają wzory druków deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, a także wzór skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu VAT-12.W Dzienniku Ustaw z dnia 9 maja 2018 r. pod pozycją 856 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.. Z kolei nowy druk VAT-7K stosować należy począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2018 roku.. Nowy JPK-VAT ma być wysyłany w ten sam sposób jak obecne pliki JPK począwszy od lipca 2019 lub 3 kwartału 2019.Należy wskazać, że zmiana wzorów deklaracji nie wpłynie na strukturę JPK.. Z dniem 01 lipca 2018 wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dn.18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U..

Nowe deklaracje VAT od lipca 2018 r.Zdjęcie.

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory deklaracji VAT, które są dostosowane do wprowadzanego od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności (split payment).. z 2018 r. 856), aNowy JPK_VAT będzie odzwierciedlał dane zawarte w obecnych deklaracjach VAT-7 i VAT-7K oraz w obecnych pliku JPK_VAT a także zawierał dodatkowe dane potrzebne do analizy rozliczeń VAT i kontroli przez Szefa KAS.. 6a ustawy o VAT będzie obowiązywać począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. albo III kwartał 2018 r. Kwota do zwrotu na rachunek VAT wykazywana będzie w nowo utworzonej pozycji we wzorach deklaracji VAT.. Pobierz wybrany druk VAT.. W Rozporządzeniu określono m. nowy wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 (18), który należy stosować począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r.Już za kilka dni zmianie ulegają druki VAT-7, VAT-9M, VAT-8.. W zakresie podatku od towarów i usług czekają podatników nie tylko zmiany ustawy o VAT ale także będą nowe rozporządzenia ze zmienionymi wzorami formularzy deklaracji VAT.Nowe przepisy wprowadzają zmiany do deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M.. Zostały wprowadzone m.in. w związku z nowymi regulacjami dotyczącymi podzielonej płatności w VAT.Opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług..

Od rozliczenia za lipiec 2018 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-7 (wersja 18).

Podanie jak w wzorach deklaracji VAT-7/7K usunięte informację z deklaracji VAT-8 i VAT-9M są zbędne w przypadku składania deklaracji w wersji elektronicznej.. Nowy wzór deklaracji VAT-7 dostępny jest tutaj.Nowe wzory deklaracji zaczną obowiązywać począwszy od rozliczenia za miesiąc lipiec 2018 roku.. Natomiast dla rozliczeń kwartalnych, począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r., obowiązuje nowy wzór .W związku z tym z dniem 1 lipca 2018 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. z 2018 r. 856).. Nie będzie więc konieczności dokonywania zmian informatycznych w systemach księgowych w tym zakresie od lipca 2018 r., od kiedy nowe deklaracje zaczną obwiązywać.. W nowych deklaracjach zmieniły się m.in. zasady ubiegania się o zwrot VAT.W Dzienniku Ustaw z dnia 9 maja 2018 r. pod pozycją 856 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług..

Zmienione zostaną m.in. wzory deklaracji: VAT-7, VAT-7K, a także objaśnienia do deklaracji.

Przypominamy, że od 1 lipca zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.. Projekt rozporządzenia wprowadza nowe wzory deklaracji VAT: VAT-7 (18), VAT-7K (12), VAT-8 (9) oraz VAT-9M (8).. Nowe wzory deklaracji VAT będą dostępne już niebawem w dziale deklaracji serwisu .Strona 2 - Od.obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-7, wersja 18.. Nowe wzory deklaracji VAT od 1 lipca 2018r.. Gotowy jest już projekt rozporządzenia Ministra Finansów, w którym znajdują się nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-7K .Od rozliczenia za lipiec 2018 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-7, wersja 18.. Gotowy jest już projekt rozporządzenia Ministra Finansów, w którym znajdują się nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-8(8), VAT-9M(7).Przypominamy, że od 1 lipca zastosowanie mają nowe wersje niektórych druków VAT.. 6 pkt 3 przedsiębiorcy występujący o zwrot podatku VAT wynikający z wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, począwszy od 1 lipca 2018 roku będą musieli złożyć w urzędzie skarbowym, w odniesieniu do faktur ujętych w deklaracji VAT, potwierdzenie zapłaty wynikających z tych faktur .Od 1 lipca obowiązują nowe wersje deklaracji VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M.. Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory deklaracji VAT, które są dostosowane do wprowadzanego od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności (split payment).. Rozporządzenie to określa nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K (i objaśnień do tych wzorów deklaracji), VAT-8 oraz VAT-9M, które obowiązywać począwszy od rozliczeń za lipiec i III kwartał 2018 r.Wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M będzie się stosowało od rozliczenia za lipiec 2018 r. Natomiast wzory uchylane tych deklaracji będzie można stosować nie dłużej niż do rozliczenia za wrzesień 2018 r. Wzór deklaracji VAT-7K będzie się stosowało od rozliczenia za III kwartał 2018 r.Na podstawie art. 87 ust.. Natomiast dla rozliczeń kwartalnych, począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r., obowiązuje wersja 12 deklaracji VAT-7K.. Źródło: East News 29 czerwca opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. 2015, poz .. 2018 poz. 856) wprowadziło .Wprowadzenie tylu zmian podatkowych a w szczególności mechanizmu podzielonej płatności (split payment) spowodowało konieczność zmiany druków deklaracji VAT.. W konsekwencji od 1 lipca 2018 r. zmienią się deklaracje VAT.Nowe wersje druków VAT-7, VAT-9M oraz VAT-8 wprowadzone niniejszym rozporządzeniem stosować natomiast należy począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 roku..Komentarze

Brak komentarzy.