Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru ekuz
W odniesieniu do Polski oznacza to, że EKUZ może być wydana osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu.Upoważnienie jest wymagane również od pracodawców którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników.. Jeśli składa go za ciebie osoba, którą upoważnisz — wtedy potrzebny jest jej podpis.. Miejscowość, data ………………………… (Imię i nazwisko .Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem potwierdzającym, że posiadacz jest osobą ubezpieczoną i ma prawo do opieki zdrowotnej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy; Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ; Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejTitle: Microsoft Word - EKUZ_wzor_upowaznienia_dla_osob_trzecich.doc Author: ddabrowski Created Date: 4/30/2010 2:44:37 PMWniosek przeznaczony jest dla osób ubezpieczonych w NFZ oraz członków ich rodzin, których wyjazd do innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EFTA związany jest z poszukiwaniem pracy, wykonywaniem pracy, w tym wykonywaniem zadań służbowych na polecenie pracodawcy oraz z pracą w charakterze pracownika dyplomatycznego lub konsularnego.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejUpoważnienie powinno być wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty..

Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo.

W razie konieczności uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ wyrażamWzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej Wybierz odpowiedni format (Word, PDF): Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej (DOC)Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ.. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Wniosek EKUZMożna też upoważnić kogoś zarówno do odbioru karty, jaki i wypełnienia i podpisania za nas wniosku o jej wydanie (Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią).. Nr dokumentu tożsamościPDF Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przez osobę trzecią.. Wzory wniosków znajdziesz w sekcji Co przygotować..

Wzór upoważnienia dostępny jest tutaj.

Wypełnij Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem potwierdzającym, że posiadacz jest.Prawo polskie formalizuje zasady udzielania pełnomocnictw i rozróżnia pełnomocnictwa przekazywane przez osoby prywatnie oraz przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorców).. w moim imieniu wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat tymczasowo Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniając stosowny wniosek: upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciejJeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniając stosowny wniosek: upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej (DOC) wniosek można również pobrać na stronie Centrali NFZ (DOC,PDF) data publikacji: 3 lipca 2017 r., aktualizacja: 25 października 2018 r.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy; Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ; Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniajac stosowny wniosek: upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciejMiejscowość, data ………………………… Imię i nazwisko ………………………… PESEL ………………………..

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

Podobnie udostępniono wzór upoważnienia (do złożenia wniosku i odbioru EKUZ przez osobę trzecią):.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo.. Poniżej zaznaczamy jedną z zagadkowych opcji odebrania karty:Standardowy wzór wniosku o wydanie karty EKUZ można pobrać ze strony NFZ.. Rozmiar: 174.6 KiB - Ilość pobrań: 2083.. W razie konieczności uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ wyrażam .Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej ……………………….. Karta EKUZ na podstawie złożonego wniosku może być odebrana osobiście lub przez osobę upoważnioną lub przesłana na adres wskazany we wniosku.Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o wydanie dokumentu DA1 oraz jego odbioru.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzeciąMusisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny.. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!Na poczcie, jeśli w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty" zaznaczysz pole: „Przesłać pocztą na adres".. a mieszkające na stałe w innym państwie członkowskim oraz członkowie ich rodzin.Narodowy Fundusz Zdrowia.Zaznacz w nim, czy chcesz odebrać gotową EKUZ osobiście w oddziale NFZ, czy dostać ją pocztą..

Osoba upoważniona może podpisać wniosek "z upoważnienia".

Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. Pracownicy delegowani wypełniają inny rodzaj wniosku, na którym trzeba wskazać, że wyjazd zagraniczny ma charakter delegacji.Strona główna › Druki › Formularze NFZ › Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ.. Dołącz do wniosku potrzebne .Na poczcie, jeśli w punkcie 3 wniosku „Sposób odbioru karty" zaznaczysz pole: „przesłać pocztą na adres".. Miejscowość, data ………………………… Imię .Upoważnienie do odbioru karty EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ może być wydana na podstawie wniosku złożonego osobiście lub przez osobę upoważnioną.. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt