Wzór zaświadczenia dla męża zaufania
Na podstawie art. a § 4103ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. z 2018 r. 7541000 i 1349, Państwowa Komisja Wyborcza uchwala) , co następuje: § 1. z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.Określa się wzór zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym, stanowiący załącznik do uchwały.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych.. Skontaktuj się ze swoim koordynatorem terenowym.UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.. Nr 20, poz. 302).UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Informacja z zakładki: Informator > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 - 16 XI 2014 rokuW przypadku wyznaczenia męża zaufania do obwodowej komisji wyborczej zaświadczenie dotyczy zarówno obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, jak i obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, chyba że zostanie w nim wskazana tylko jedna z tych komisji.Jeżeli zaświadczenie wystawiła osoba upoważniona przez pełnomocnika, zaświadczenie należy okazać obwodowej komisji wyborczej łącznie z kopią udzielonego upoważnienia..

§ 2.Wzór zaświadczenia dla męża zaufania.

- Akty Prawne.. Pisemna deklaracja zawieraja informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.Wzór zaswiadczenia dla męża zaufania Załączniki Wzór zaswiadczenia dla męża zaufania pdf, 146 kB metryczka Wytworzył Edyta Balicka Data wytworzenia 14.08.2018 Opublikował w BIP Edyta Balicka Data opublikowania 14.08.2018 10:55 Liczba pobrań 1452ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA; 2015 rok.. PROTOKOŁY GŁOSOWANIA W OBWODACH NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW I SENATORÓW W GMINIE NOWOGRÓD SKŁADY.Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych.Zaświadczenie należy okazać łącznie z kopią dokumentu upoważniającego do wyznaczenia męża zaufania w imieniu podmiotu uprawnionego do udziału w kampanii referendalnej.. AuthorUstala się wzór zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.Zaświadczenie powinno zostać sporządzone według wzoru ustalonego przez Państwową Komisję Wyborczą uchwałą z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania (M.P.. Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. (poz. 616) WZÓRmężów zaufania do dnia 19 lutego 2015 r. do godz. 16,00.. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym (M.P..

w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania.

Największa bezpłatna baza aktów prawnych.w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania Na podstawie art. 103a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. z 2018 r. 754, 1000 i 1349) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: § 1.. Upoważnienie musi być podpisane przez pełnomocnika komitetu wyborczego.. Według prawa spółdzielczego, do czuwania nad prawidłowym przebiegiem walnego zgromadzenia członków spółdzielni powinni oni na początku zgromadzenia wybrać spośród siebie jednego lub kilku mężów zaufania.Udostępniamy wzory zaświadczeń dla mężów zaufania w OKW w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu.. Wykonanie uchwały zleca si ę Przewodnicz ącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Rabce - Zdroju.. wzór zaświadczenia dla męża zaufania Drukuj; E-mail; Szczegóły Udostępniony przez: Urząd Gminy Wytworzony przez: Agata Babiarz (ds organizacyjnych i osobowych)w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 154 ust.2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego..

Ustala się wzór zaświadczenia dla męża zaufania, stanowiący załącznik do uchwały.

Zgłaszanie kandydatów na senatorów.. PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ.. Wytworzy .Wzór zaświadczenia dla męża zaufania dostępny niżej w plikach do pobrania w wersji *.pdfWzór zaświadczenia dla męża zaufania INFORMACJA O UDOSTĘPNIENIU SPISU WYBORCÓW Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.wzór zaświadczenia dla męża zaufania Wybory i referenda.. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym .osoby upoważnionej do wyznaczenia męża zaufania w imieniu podmiotu uprawnionego) **) *) niepotrzebne skreślić lub pominąć.. Na podstawie art. 103a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. z 2018 r. 754, 1000 i 1349) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:1) Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P..

701) i uchwałą Państwowej .Wzór zaswiadczenia dla męża zaufania pdf, 146 kB metryczka.

UCHWAŁA.. Tworzenie koalicyjnego komitetu wyborczego.. Ustala się wzór zaświadczenia dla męża zaufania, stanowiący załącznik do uchwały.. § 3.Jeżeli zaświadczenie wystawiła osoba upoważniona przez pełnomocnika, zaświadczenie należy okazać właściwej komisji wyborczej łącznie z kopią udzielonego upoważnienia.. Zaświadczenia mogą różnić się między sobą wyglądem i układem graficznym, ale ich treść musi odpowiadać wzorowi ustalonemuUstala się wzór zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.. RKW pomaga w uzyskaniu takiego podpisu.. Województwo Kujawsko-Pomorskie; Wyszukiwarka zaawansowanaMąż zaufania - w instytucjach demokratycznych osoba, ciesząca się zaufaniem ogółu, czuwająca nad rzetelnością przebiegu zgromadzeń, zebrań bądź wyborów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt