Wzór formularzy oświadczeń majątkowych
2017, poz. 2437) dla oświadczeń składanych przez sędziów, referendarzy i asesorów; 2. w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r.ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych: ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta,.z 19 czerwca 2017 r. pod poz. 1162 opublikowano Rozporządzenie Prezydenta RP z 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową .Wzory formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka .Formularze oświadczeń majątkowych do pobrania Załączniki do treści (PDF, 386,23 KB) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarząduZasady wypełniania oświadczeń majątkowych - wprowadzenie..

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydruikowaniu i wypełnieniu.

przed objęciem stanowiska sędziego, co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, w dniu opuszczenia stanowiska sędziego.. 1 u.s.g., ustalone z uwzględnieniem zakazów wynikających z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności .Wzory oświadczeń majątkowych WZORY OŚWIADCZEŃ MAJATKOWYCH zgodne z: Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnejWZORY OŚWIADCZEŃ MAJATKOWYCH zgodne z: Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w ..

Za projektowanymi rozporządzeniami KPRM w sprawie publikujemy zmienione formularze dla szefów gmin, powiatów i województw, a także sekretarzy, skarbników oraz radnych.Wzory formularzy oświadczeń majątkowych osób wskazanych w art. 24h ust.

Wzory oświadczeń majątkowych dla radnych gmin (powiatów) zawierają rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy (powiatu), wójta (członka zarządu powiatu) zastępcy wójta, sekretarza gminy (powiatu), skarbnika gminy (powiatu .Dziennik Ustaw - 3 - Poz. 2020 Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. załącznik nr 12) WZÓR 2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporzą- dzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta .Najpopularniejsze wzory formularzy.. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową .ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu.w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta,.6 sierpnia weszło w życie nowe rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.Wzory formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w .Wzory formularzy oświadczeń o stanie majątkowym określone zostały: 1. w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.