Wzór formularza wniosku o udostępnienie informacji granicznej doc
1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:.. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.. Na podstawie art. 2 ust.. Krok 5.Wyślij uzupełniony wniosek na skrzynkę Ministerstwa Cyfryzacji, zaznaczając drogę, którą chcesz otrzymać odpowiedź.Jeżeli termin ten nie może być zachowany, podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.. 2019, poz.822 Formularz obowiązuje od dnia 7 maja 2019 r.Wzory wniosków i akty prawne.. Warto też zauważyć, że zgodnie z Art. 12 ust.. Wniosek o udostępnienie danych DOC; Przydatne linki.W celu uzyskania informacji publicznej należy zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej (wzór wniosku w załączeniu).. Wniosek o wpis sprostowanie działu (pobierz PDF) Wniosek o wpis/wykreślenie hipotek (pobierz PDF) Wniosek o wpis wykreslenie służebności (pobierz PDF)Uczelnia zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.. WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE .wzÓr wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego-2016 [pdf] WZÓR WNIOSKU O PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO-2016 [DOC] KLAUZULA INFORMACYJNA - wnioski o udostępnienie informacji publicznej [DOC]Podstawowe informacje są zamieszczane na stronie internetowej Prokuratury Krajowej..

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Zarządzenia Rektora;WNIOSEK.. Wniosek o wydanie oryginałów dokumentów pobierz DOC pobierz PDF.. Znajdziesz tutaj wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów .. Udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy.Art.. (data wypełnienia wniosku (dd/mm/rr)) (podpis i pieczęć wnioskodawcy lub pełnomocnika) 1 Wnioskodawca zobowi ązany jest do wskazania wyłącznie tych danych o osobie poszukiwanej, które s mu znane.Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów, z dniem 13 listopada 2017 r. obowiązuje nowy wzór.Uprzejmie prosimy podmioty i osoby zainteresowane danymi z CEP o stosowanie wyłącznie nowego formularza.Strony dostępne w domenie mogą zawierać adresy skrzynek mailowych.. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na .Zobowiązuję się do wykorzystania uzyskanych danych wyłącznie do realizacji celu wykazanego w pkt IV wniosku.. Przedmiotowy wniosek, który nie wymaga uzasadnienia, należy przesłać na poniższy adres listem tradycyjnym lub pocztą elektroniczną: Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ul.WNIOSEK..

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego Zasobu.

Pozostali użytkownicy.. INNE - Druk wniosku o udostępnienie informacji publicznej Wzór PDF Wzór DOC - Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Wzór PDF Wzór DOCWzór formularza sprzeciwu lub zarzutów oznaczonego symbolem SP - dla sprzeciwu od wyroku zaocznego, zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu uproszczonym oraz zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty w sprawach, o których mowa w art. 187 1 kodeksu (rozmiar: 129 KiB)wniosek.pdf (Adobe Reader) wniosek.doc (Microsoft Word) Wzór wniosku o udostępnienie danych lub informacji z CEP określony został w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. z 2005 roku Nr 188 .Wniosek do Straży Granicznej o udostępnienie informacji o odprawach paszportowych samolotu N63MU w 2005 r. wtorek, 14 czerwca 2011 11:36 W piśmie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z dnia 2 czerwca 2010 r., stanowiącym odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 27 maja 2010 r.Wnioski (podania, żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) o udostępnienie danych z SI CEPiK oraz załączniki do wniosków nie podlegają opłacie skarbowej..

1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. z 2018 r. 1330 z późn.

Załączniki: wniosek_udostepnienie_informacja_publiczna.doc.. zm.) wnoszę o udostępnienie następujących informacji:Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej - Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 .Nazwa formularza/wniosku.. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej: 2.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Pliki do pobrania (pdf 116.85 KB) (doc 31.5 KB) Metryczka Data publikacji 15.06.2011 Data modyfikacji 15.06.2011 Rejestr zmian.. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. BIP - Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej - Drukujpobierz DOC pobierz PDF.. - WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018 r. 1000)Wzór PDF Wzór DOC - Wniosek o zaświadczenie ze studium ze studioum i MPZP Wzór PDF Wzór DOC. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ WSZYSTKIE WNIOSKI DOSTĘPNE TUTAJ.. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny za wyjątkiem przypadków, gdy jej przygotowanie spowoduje dla Straży Granicznej dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wzór formularza odpowiedzi na wniosek Dostęp tylko dla zalogowanych..

W celu złożenia wniosku prosimy o skorzystanie z formularza.WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.Na podstawie art. 2 ust.

Wniosek o rozłożeniu kary grzywny i kosztów procesu na raty pobierz DOC pobierz PDF.. WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE .wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbioru dokumentów / księgi dawnej zamkniętej / księgi zamkniętej nie podlegającej migracji (pobierz PDF) PRZYKŁADOWE WZORY WYPEŁNIONYCH DRUKÓW.. Wzór wniosku dla uczelni - WNIOSKI O ZMIANĘ DANYCH EWIDENCJI LOKALU.W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.. Wniosek o wydanie odpisów / kserokopii akt sprawy pobierz .Wnioski, formularze urzędowe - Wzory dokumentów, pism, umów - dokumenty.nf.pl.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu pobierz DOC pobierz PDF.. Login * Hasło * Dokumenty publikowane w EOD Zarządzenia Rektora, Pisma okólne.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności; Art. 72 i art. 75 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu .- UDZIELANIE INFORMACJI O GRUNTACH, BUDYNKACH I LOKALACH..Komentarze

Brak komentarzy.