Wzór wniosku o leczenie odwykowe
Wzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobrania Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego przysługuje apelacja.- pisemnie wyrazić zgodę na leczenie (nie dotyczy pacjentów zobowiązanych do leczenia odwykowego przez sąd) - być trzeźwi (wskazanie alkomatu 0,00 promila w wydychanym powietrzu) jeżeli starają się o bezpośrednie przyjęcie w Oddział Terapii Uzależnienia.. Tomasz Adamowicz zamieszkuje w Dębicy przy ul.W razie, gdy zachodzi potrzeba złożenia ponownego wniosku o przymusowe leczenie, należy pamiętać, że można to zrobić nie wcześniej niż 3 miesiące po zakończeniu poprzedniego leczenia.. 2.Ta sprawdzi, jak dalece choroba alkoholowa ojca jest zaawansowana, i może wystąpić do sądu z wnioskiem o skierowanie go na przymusowe leczenie.. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.. Do wniosku dołącza dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli takie badanie zostało przeprowadzone.Porada prawna na temat wniosek o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe.. O rozprawie sąd zawiadamia wnioskodawcę, a także wzywa osobę, której postępowanie dotyczy oraz może wezwać biegłego lub świadków, jeżeli .. Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu .Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do.Zespołu ds. Leczenia Odwykowego, w celu przeprowadzenia rozmowy konsultacyjnej zmierzającej do zmotywowania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego..

Jak przebiega przymusowe leczenie odwykowe?

Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne jest pismem procesowym i jako takieProcedura kierowania na leczenie odwykowe jest całkowicie bezpłatna.. Krótka sprawa.. Zależy nam, by rozpoczął walkę z nałogiem.. Taki wniosek może też złożyć prokurator.-oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona -orzec obowiązek leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym, lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym, czyli na oddziale szpitalnym).. Przydatny dla osób, w których domu występuje problem nadużywania alkoholu.Z wnioskiem do komisji o skierowanie osoby uzależnionej na leczenie może zwrócić się każda osoba i instytucja, która może udokumentować występowanie rozkładu życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy albo systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.Porada prawna na temat wniosek o przymusowe leczenie alkoholika wzór.. Przymusowe leczenie alkoholika ubezwłasnowolnienie (bez jego zgody)Internecie wzoru wniosku o umieszczenie osoby chorej w szpitalu psychiatrycznym.. Przed zarządzeniem doręczenia wniosku sąd wyznaczy termin na przedstawienie, oprócz świadectwa lekarskiego od lekarze psychiatry o stanie psychicznym narkomana, jeszcze dodatkowo zaświadczenia z poradni leczenia uzależnień.Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu..

Wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie całkowite alkoholika.

Nie szukaj dłużej informacji na temat wniosek o przymusowe leczenie alkoholika wzór, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.. Wnioski dotyczące wyłącznie osób zameldowanych na stałe lub przebywających w mieście WągrowcuDo pobrania druk i wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe w formacie .pdf i .doc do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec Pana/Pani:Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.. pobierz.. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.. (Wzór wniosku do GKRPA o skierowanie na leczenie odwykowe) Dane wnioskodawcy data, miejscowość Imię i nazwisko Adres Tel.kontaktowy Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego synaWNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Prokuratora Rejonowego w Dębicy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Dębicy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego męża Tomasza Nowaka, ur. 15 lipca 1976 r. w Krakowie..

Wniosek o leczenie odwykowe osoby składany do prokuratury.

Wniosek do sądu okręgowego o ubezwłasnowolnienie osoby, która z powodu nadużywania alkoholu, nie .Prokurator musi załączyć opinię lekarza do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia odwykowego alkoholika, w przeciwnym wypadku sąd zwróci wniosek - orzekł w środę, 11 września, Sąd Najwyższy.. Osoba pełnoletnia jest.. Proszę o pilną odpowiedź/podpowiedź!. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego jest jedną z wielu form motywowania osoby uzależnionej, by podjęła decyzję o poddaniu się .Wniosek o ustalenie ustania obowiązku leczenia odwykowego (DOC) Wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnim (DOC) Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej (DOC) Wniosek o ustanowienie kuratora małoletniemu (DOC) Wniosek o ustanowienie opieki prawnej (DOC) Wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby .Wniosek o ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie Nasz ojciec od wielu lat jest alkoholikiem, nie chce się leczyć..

- GoldenLine.plWniosek do prokuratora o przymusowe leczenie odwykowe - wzór.

Nie szukaj dłużej informacji na temat wniosek o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.. Czy my jako dzieci możemy złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie i starać się o przymusowe leczenie odwykowe ojca?. Jak przebiega przymusowe leczenie odwykowe?. przesłanek ustawowych spowoduje konieczność wystąpienia do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie wniosku, a co za tym idzie przedłużenie jego rozpatrzenia.. W sytuacji, gdy sąd wyda prawomocne postanowienie o zastosowanie leczenia odwykowego, osoba, której leczenie dotyczy ma obowiązek w wyznaczonym dniu stawić sięWłaśnie piszę wniosek o skierowanie na rpzymusowe leczenie.. (wniosek należy uzasadnić, np. w uzasadnieniu można podać): od ilu lat osoba zgłaszana nadużywa alkoholu, jak problem ten wygląda w ostatnim czasie, czy upija się, czy występują ciągi alkoholowe, ile jest dni przerwy pomiędzy ciągami?skierowanie osoby pełnoletniej na przymusowe leczenie odwykowe (narkotyki) - forum Radcy prawni - dyskusja Witam.. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowoWniosek do sądu o przymusowe leczenie.Wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne - wzór jego sporządzenia - do pobrania w formatach .doc oraz pdf.Orzeczenie dotyczące obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt