Harmonogram wycieczki przedszkolnej wzór
Pisemną zgodę rodziców dziecka na udział w wycieczce, imprezie (wzór nr 4).. wycieczek i spacerów.. Lista uczestników wycieczki 5.. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o zmianach prawnych, webinariach i promocjach?. 4 dniowa wycieczka po Trójmieście 1 Dzień 800-Zbiórka pod basenem SP 10 w Sieradzu 8.15-Wyjazd do Gdańska około 17.00-Przyjazd do miejsca zakwaterowania 17.00-17.30-aktlimatyzacja 17.40 kolacja 18.30 spacer po ośrodku Dzień 2 7.30.ZAMKNIJ ×.. Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.. Wzór oświadczenia opiekuna wycieczki.Wzór zgody rodziców na udział ucznia w wycieczce.. Sprawdź, co oferuje Portal Oświatowy » Uzyskaj dostęp do portalu » Jeśli posiadasz już konto - zaloguj się:Wykaz dokumentów obowiązujących przy organizacji wycieczki (zebranie tych dokumentów należy do zadań kierownika wycieczki) 1.. Szczegółowy harmonogram na każdy dzień wycieczki, imprezy (wzór nr 3).. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.. 4.Projekt wycieczki jednodniowej do Jaskini Wierzchowskiej, „srebrnego miasta" Olkusza i Rabsztyna Cele poznawcze: • poznanie wybranych atrakcji przyrodniczych Jury Krakowsko - Częstochowskiej (Jaskinia Wierzchowska, wapienne wzgórza, ostańce) • poznanie zabytków Olkusza • poznanie sylwetek ludzi związanych z historią OlkuszaBeniowskiego 20/22,Gdynia tel..

Harmonogramem wycieczki 3.

Wzór planu finansowego wycieczki/imprezy 7.. Ustalenie listy uczestników wycieczki (adres zamieszkania, numer telef.. Wzór rozliczenia finansowego wycieczki/imprezy 8. na rok szkolny.. kartę wycieczki z harmonogramem i załączoną .Harmonogram wycieczek organizowanych przez Przedszkole Nr 35 „Pod Żaglami" w roku szkolnym 2018/2019Należy z życzliwością i kulturą odnosić się do wszystkich uczestników wycieczki i innych napotkanych osób.. (pieczęć szkoły) Cele i założenia programowe wycieczki/imprezyRegulamin wycieczki przedszkolnej.. Grzyb Jolanta.. Regulamin wycieczki 4. w Szkole Podstawowej w Palmierowie.. 13.Załącznik 1 - karta wycieczki z harmonogramem i preliminarzem, Załącznik 2 - wzór listy uczestników wycieczki, Załącznik 3 - wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce, Załącznik 4 - wzór rozliczenia wycieczki, Załącznik 5 - Informacja dla rodziców/ opiekunów prawnych,Harmonogram wycieczek ze Szczawnicy, Pieniny.. Lista uczestników wycieczki zagranicznejHarmonogram wycieczki - 800 - Zbiórka przy szkole, sprawdzenie obecności, i przygoto-wania uczestników do wycieczki, przypomnienie regula-minu, zasad bezpieczeństwa, trasy, celu wycieczki 815 - Wyjazd do Antonina 930 - 1100 - Przywitanie z leśnikiem, przypomnienie i omówienie za-sad obowiązujących w lesie i na terenach ochrony .E-szkolenia, webinaria na żywo i bazę ponad 700 narzędzi..

Karta wycieczki 2.

Listę wpłat od uczestników wycieczki (załącznik 3).. Informacja dla rodziców 5.. Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie - poznanie sposobów bezpiecznego poruszania się po drogach.Wzór karty wycieczki/imprezy.. Wzory dokumentacji znajdują się w załącznikach nr 1-7 do regulaminu.. Miejsce Odpowiedzialni WRZESIEŃ 1.. Ojców leży na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej.Przybycie na parking w OPN Zapoznanie się z przepisami ustalonymi w ustawie o ochronie przyrody i regulaminem OPN.. Wyjście na spacer, wycieczkę bądź wyjazd powinno być odnotowane w przedszkolnym zeszycie wyjść.. Załączniki do Regulaminu wycieczki dla Przedszkola Miejskiego nr 39 w SosnowcuKażda wycieczka wymaga zgłoszenia dyrektorowi przedszkola na druku „Karta wycieczki".. Spływ Dunajcem, baseny termalne, jaskinie, Tatry Wysokie, Świątynia Lodowa, Zamek w Niedzicy, Ścieżka w Kronach Drzew.. PESEL).Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki na terenie najbliższej okolicy i regionu geograficzno - turystycznego.. przedszkolnych.. — karta wycieczki z harmonogramem i załączoną .Wycieczka do Trójmiasta.. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. z 2001r Nr 135,Zanim wycieczka dojdzie do skutku, dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły.wyjazdu Ilość km Miejscowość Program Adres punktu noclegowego i żywieniowego Adnotacja organu prowadzącego Zatwierdzam lub sprawującego nadzór pedagogiczny .• harmonogramie, • regulaminie..

Regulamin wycieczki (wzór nr 5).

Kartę wycieczki z harmonogramem wycieczki (załącznik 1).. Wzór karty wyjścia poza teren szkoły.. Wyrażając zgodę na otrzymywanie powyższych powiadomień, oświadczam iż zapoznałem/am się z Regualminem usługi i zgadzam się na stosowanie jego postanowień.Plik KARTA WYCIECZKI PRZEDMIOTOWEJ (wzór).doc na koncie użytkownika Orpheusz • folder Dokumenty • Data dodania: 1 cze 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Wzór karty wycieczki Karta wycieczki zawiera opis założeń programowych imprezy, termin, miejsce, liczbę uczestników, opiekunów, a także harmonogram imprezy lub wycieczki.. 'RZyGXEH]SLHF]HQLDXF .WZÓR Wzór oparty na załączniku do Rozporz ądzania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki opublikowano: Dz. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)Harmonogram.. Listę uczestników z adresem i telefonem do rodziców (wzór nr 2).. § 4 Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i.. Wzór rozliczenia finansowego wycieczki.. 6.Dokumentacja wycieczki szkolnej Spis dokumentów: 1.. Opracowały: Bryzek Anna..

Plan wycieczki (karta wycieczki) - wzór nr 1.

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej.. Wzór karty wyjścia na konkurs/zawody sportowe.. Wiadomości ogólne o OPN - opowiadanie.. Przed wycieczką nauczyciel poucza dzieci o zasadach bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów ruchu drogowego dla pieszych.. W przypadku korzystania ze środków komunikacji publicznej każdy uczestnik musi posiadać odpowiedni bilet uprawniający do przejazdu.REGULAMIN wycieczek i innych imprez krajoznawczo - turystycznych.. Pobierz wzór karty wycieczki.WYCIECZKI I SPACERY „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK - PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY NA.pedagogicznego przez okres jednego roku kalendarzowego następującego po wycieczce.. Wzór listy uczestników wycieczki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt