Wzór odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i .W przypadku, gdy organ zobowiązany do udostępnienia informacji odmawia jej udostępnienia (powołując się na jeden z przewidzianych w ustawie dip 1 wyjątków - albo, jak czasem zdarza się w praktyce, nie podając żadnego uzasadnienia), osobie składającej wniosek o informację przysługują określone środki odwoławcze.Art.. PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „PKP IC"), w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez Fundację Panoptykon z siedzibą w Warszawie - na podstawie art. 2 ust.. zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:- Wniosek o udostępnienie informacji publicznej został przesłany do urzędu gminy zwykłą pocztą elektroniczną, bez autoryzowania podpisu nadawcy.24 czerwca 2010 r. złożyłem do wójta (któryś z kolei) wniosek o udostępnienie informacji publicznej.Po tygodniu otrzymałem w odpowiedzi informację, że \"w związku z dużą ilością wniosków, skarg i wezwań dotyczących udzielenia informacji publicznej składanych przeze mnie w .Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.. ; Złóż wniosek w najbliższej siedzibie Urzędu m.st. Warszawy lub wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki.Fundacja Panoptykon Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot..

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Po otrzymaniu odpowiedzi z sądu prosimy o przesłanie jej na adres: poczta(małpa)petycja.eu.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z zasadniczych praw obywatelskich.. OdpowiedzNastępuje to na podstawie decyzji odmawiającej udostępnienia albo zwykłego pisma stwierdzającego, że adresat wniosku nie podlega przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej lub .Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej.. OZSSZ procedurą odmowy udzielenia informacji publicznej mamy do czynienia w przypadku, gdy dana informacja jest informacją publiczną lecz na jej udostępnienie nie zezwala objęcie ich tajemnicami ustawowo chronionymi oraz potrzeba ochrony prywatności i danych osobowych.Zredagowana skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA.. z 2018 r. 1330, 1669 z późn.. Login * Hasło * Dokumenty publikowane w EOD Zarządzenia Rektora, Pisma okólne.. W tym samym miejscu znajduje się elektroniczny formularz pozwalający wysłać wniosek bezpośrednio ze strony BIP, a także można pobrać sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznejPodstawowe informacje są zamieszczane na stronie internetowej Prokuratury Krajowej..

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej (wzór).222 5.

Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.. Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się: na piśmie na adres: Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]; osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów; za pośrednictwem platformy ePUAP; Przykładowy wzór wniosek o udostępnienie informacji publicznej .Błędy w procedurze udzielania informacji publicznej.. zm.) W odpowiedzi na złożony za pośrednictwem ePUAP wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Publiczną Szkołę Podstawowa im.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wzór formularza odpowiedzi na wniosek Dostęp tylko dla zalogowanych.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Nr 112, poz.1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:.. O najczęstszych nieprawidłowościach i o tym, jak prawidłowo udzielić odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji, piszemy poniżej.O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. Zarządzenia Rektora;Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wzór, Druk • Portal OPS.PL Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf..

AktualnościWniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust.

Poniżej znajduje się zredagowana skarga na bezczynność organu administracji publicznej w zakresie udostępnienia informacji publicznej, ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami: 1.Szczegółowe informacje na temat:.. 13 Ustawa o dostępie do informacji publicznej (inf. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.. działań amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) oraz programu PRISM Zgodnie z art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązane do udostępnieniaPodstawa prawna: art. 13 ust.. Osobom, którym Sąd…czytaj całość >>Odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w spr.. Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej (wzór).223 6.Skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wzór).225 7.Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie Art.10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U..

.Zasady udostępniania informacji publicznej na wniosek § 1.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.. Do udostępnienia informacji publicznej na wniosek, odmowy jej udostępnienia albo umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej w Oddziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.. To strona, na której dostępne są różne dane publiczne — możesz je wykorzystać bez składania wniosku.. W celu złożenia wniosku prosimy o skorzystanie z formularza.. Pozostali użytkownicy.. W roku 2013 Gmina zleciła wykonanie koncepcji rozbudowy boiska w Konarzewie.Istotnie, w przypadku wniosku o udostępnienie informacji publicznej, jedynym podanym adresem zwrotnym może być adres internetowy wnioskodawcy, jednak w przypadku jego nieuwzględnienia przez organ, ewentualna skarga na bezczynność powinna już zawierać adres dla doręczeń w realnym świecie 🙂 Pozdrawiam serdecznie.. z 2019 r., poz. 1429), zwanej dalej „ustawą".Zanim złożysz wniosek o udostępnienie informacji publicznej — wejdź na dane.gov.pl i poszukaj potrzebnych ci informacji.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. Nr 112, poz. 1198 z późn.. Dziękujemy wszystkim za przyłączenie się do akcji.. z 2016 r. 1764)Odpowiadając na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, co następuje: Na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada kosztorysu inwestorskiego budowy boiska wielofunkcyjnego na działce 542/13.. 14 ust.. WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI .Wniosek złożyło osób.. Ustawa o dostępie do informacji publicznej obowiazuje już od 7 lat, wciąż jednak pojawiają się problemy z jej stosowaniem..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt