Wzór oświadczenia lustracyjnego wybory 2018
Informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego** pobierz (doc .Wybory samorządowe 2018.. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.wszyscy myŚliwi, ktÓrzy speŁniajĄ warunki okreŚlone w.Pewną nowością we wzorze oświadczenia lustracyjnego jest włączenie do oświadczenia informacji o stanowisku, jakie lustrowany ma zamiar objąć lub obecnie zajmuje.. Wybory samorządowe 2014. Rejestr korzyści.. WZORY DOKUMENTÓW - WYBORY W TOKU KADENCJI 2018-2023.. Wybory Samorządowe 2010.. Ze względu na to, iż termin ten wypada w niedzielę, zostanie on wydłużony do 17 września.- formularz nr 8.do dnia 31 lipca 1990 r.WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: kozlowska Last modified by: Tomasz Oset Created Date: 4/16/2018 6:33:00 PM Company: Kuratorium Oświaty w Białymstoku Other titles: WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOWybory Samorządowe 2018.. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kan-dydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji wymienionej w punkcie 1-7.Instytut Pamięci Narodowej przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osoby kandydujące w zbliżających się wyborach samorządowych.. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.Wybory samorządowe 2018: zbieranie podpisów zgodnie z prawem.. Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy; Oświadczenia majątkowe Radnych Gminyw wyborach samorządowych 2018 roku Piotr Jakubowski..

Wzór oświadczenia lustracyjnego Zał.

Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.Za złożenie oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświad-czenia lustracyjnego nic nie zapłacisz.. Wybory Samorządowe 2014.. 2 Wybory samorządowe to wybory do rad gmin i miast, rad powiatów, sejmików województw oraz wybory wójtów,.. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP; Wybory ławników; Wybory do Parlamentu Europejskiego; Wybory samorządowe 2018; Referenda ogólnokrajowe; Pomoc publiczna; Dzienniki Ustaw i Monitor Poski, Baza Aktów Własnych; Oświadczenia majątkowe.. Wzory dokumentów w wyborach przedterminowych wójta, burmistrza i prezydenta miasta w kadencji 2014-2018.. - PKW wprowadza instrukcje instytucji trzeciej, jaką jest IPN i to wymaga zawiadomienia Komisji Europejskiej - twierdzi lider podlaskiego SLD.Wybory i referenda.. * Oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia .Instytut Pamięci Narodowej Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławWzory oświadczeń lustracyjnych znajdują się w załącznikach do zmiany ustawy z dnia 18 października 2006r..

oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik Nr.

Wybory Samorządowe 2010.. Druki zgłoszeniowe komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do rad gmin, w kadencji 2018-2023.. Kadencja 2006-2010.. Składa się on z dwóch części.Wzory dokumentów.. Oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.. z 2018 r. 754, 1000 i 1349), jeżeli na zgłaszanej liście kandydatem na radnego jest obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim:*) a) oświadczenie kandydata określające ostatni adres zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej jego pochodzenia, *)Wzór oświadczenia lustracyjnego "Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 18 października 2006 r. Wzór oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie.do dnia 31 lipca 1990 r. Część A JaSekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Magdalena Pietrzak w piśmie do komisarzy wyborczych przekazała stanowisko PKW, że jako prawidłowe powinny być traktowane zgłoszenia kandydatów, w których zastosowano wzór załącznika do oświadczenia lustracyjnego z 2013 roku.Zamknij Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.. Jeżeli kandydat uprzednio złożył oświadczenie według wskazanego wyżej wzoru, zamiast oświadczenia składa informację o złożeniu oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do powołanej ustawy.Politycy PO apelują, aby PKW poleciła wszystkim komisarzom wyborczym uznawanie dwóch wzorów oświadczeń lustracyjnych dla kandydatów w wyborach samorządowych..

Druk oświadczenia nie jest skomplikowany ani rozbudowany.

Kiedy złożyć dokumenty?. Do 16 września 2018 r. do północy komitety wyborcze mogą zgłaszać kandydatów na radnych.. PKW uległa w tej sprawie żądaniom IPN, przynajmniej w Podlaskiem.. załącznik nr 1 wzór oświadczenia lustracyjnego, 2. załącznik nr 2 wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, 3. załącznik nr 3 wzór deklaracji o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa w okresie w od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., 4. załącznik nr 4 wzór oświadczenia lustracyjnegoPomocnicze wzory dokumentów dotyczące zgłoszenia listy kandydatów na radnych w wyborach w kadencji 2018-2023 odpowiednio zmodyfikowane do wzorów ustalonych na wybory samorządowe przeprowadzone w 2018 roku.. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów1.. Wybory Samorządowe 2014.. Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławOświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie (UE) Oświadczenie lustracyjne; Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego; Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy powyżej 20 tys. mieszkańców; Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do rady powiatu; Poparcie listy kandydatów (powiat)oświadczenia lustracyjnego oraz część B. Wzór..

Oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego;* Wszystkie oświadczenia lustracyjne składane przed 14 września 2007 r. wypełniane były według załącznika nr 1 do ustawy lustracyjnej, który na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. uznany został za niezgodny z art. 2 Konstytucji i utracił moc z dniem 15 maja 2007 r.Wybory Samorządowe 2018.. Obowiązek ten - jak podaje Biuro .Jednym z elementów zgłoszenia jest oświadczenie kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. w przedmiocie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.(tzw. oświadczenie lustracyjne).Jedna trzecia kandydatów deklarujących start w jesiennych wyborach samorządowych w Podlaskiem musi pilnie złożyć nowe oświadczenia lustracyjne.. Kadencja 2002-2006. Rejestr korzyści.. Wzór zmieniono kilkanaście dni po ogłoszeniu daty wyborów i niektóre komitety mogą zostać nie zarejestrowane - zwracali uwagę.. (Dz..Komentarze

Brak komentarzy.