Wzór oświadczenia lustracyjnego pkw 2018
Oświadczenie pełnomocnika .Wzory oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, jako załączniki do poszczególnych informacji Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).3) Oświadczenie kandydata - zgoda na kandydowanie.. Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 73 - 21 kwietnia 2013 r. Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2018.. Tym samym mamy do czynienia z dwoma wzorami oświadczeń lustracyjnych, pierwszy powołuje się na publikator z 2013 r., drugi - publikator z 2017 r.zgodnie z okÓlnikiem nr 11/o/2018 z dnia 19.04.2018 roku (l.dz 1595/o/2018) w oparciu o znowelizowanĄ ustawĘ prawo Łowieckie, wprowadzone zostaŁy istotne zmiany w zakresie struktur organizacyjnych pzŁ.. Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających >>>> pobierz Wykaz podpisów wyborców popierających zgłaszaną listę kandydatów >>>> pobierz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie >>>> pobierzWzór oświadczenia lustracyjnego "Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 18 października 2006 r. Wzór oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Część A JaInstytut Pamięci Narodowej przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osoby kandydujące w zbliżających się wyborach samorządowych..

oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik Nr.

Kandydaci.. nr 12) SPRAWOZDANIA FINANSOWE - wzory:Nazwisko i Imiona Wiek Adres Poparcie Numer okręgu Treść oświadczenia lustracyjnego; KLICZEK Amadeusz Stanisław: 26: Łaskarzew: 8Krajowe Biuro Wyborcze - Państwowa Komisja Wyborcza.. Oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.. PKW wybrała nowego Przewodniczącego i Zastępcę PrzewodniczącegoKrajowe Biuro Wyborcze - Państwowa Komisja Wyborcza.. Wzór zmieniono kilkanaście dni po ogłoszeniu daty wyborów i niektóre komitety mogą zostać nie zarejestrowane - zwracali uwagę.. 6) Oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim.. w zwiĄzku z czym zachodzi koniecznoŚĆ wyboru delegatÓw na okrĘgowe zjazdy delegatÓw.Postępowania przed Sądem Najwyższym w sprawach skarg komitetów wyborczych na uchwały PKW.. ZGŁOSZENIE DO SKŁADU TERYTORIALNEJ/ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ: 1) Zgłoszenie kandydata do terytorialnej komisji .- formularz nr 8 - Oświadczenie lustracyjne lub formularz nr 9 - Informacja o złożeniu Oświadczenia lustracyjnego Uwaga: - Kandydat, który odpowiednio nie pracował, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.Krajowe Biuro Wyborcze - Państwowa Komisja Wyborcza.Wybory uzupełniające - zgłaszanie kandydatów na radnych..

5) Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Informacje ogólne.. Oświadczenie Pełnomocnika KWW.. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.WZORY DOKUMENTÓW - WYBORY W TOKU KADENCJI 2018-2023.REJESTRACJA KOMITETÓW WYBORCZYCH; Komitet Wyborczy Wyborców: Oświadczenie o utworzeniu KWW.. Zawiadomienie o utworzeniu KWW.. Kadencja 2011-2015.. Po ogłoszeniu wyborów, przypomnę 14 sierpnia, został ujawniony na stronach PKW wzór oświadczenia lustracyjnego, w którym treść tego oświadczenia lustracyjnego powołuje się na publikator z 2013 roku.WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: kozlowska Last modified by: Tomasz Oset Created Date: 4/16/2018 6:33:00 PM Company: Kuratorium Oświaty w Białymstoku Other titles: WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOWzór oświadczenia majątkowego 2018 r. Ustawa o jawności życia publicznego wymusiła przygotowanie nowego wzoru oświadczenia majątkowego.. nr 11) ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO - Wzór zgłoszenia (Zał.. CN - Nowa matryca stawek VAT - Towary.. ZGŁOSZENIE DO SKŁADU TERYTORIALNEJ/ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ: 1) Zgłoszenie kandydata do terytorialnej komisji .3) Oświadczenie kandydata - zgoda na kandydowanie.. **) W przypadku, gdy kandydat (wyłącznie obywatel polski) urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. obowiązany złożyć oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. uprzednio złożył oświadczenie, zamiast .- Oświadczenie lustracyjne (Zał..

Oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

4) Oświadczenie lustracyjne.. 4) Oświadczenie lustracyjne.. WZORY DOKUMENTÓW - WYBORY W TOKU KADENCJI 2018-2023.. Obowiązek ten - jak podaje Biuro .Przypomnijmy, termin tegorocznych wyborów samorządowych ogłoszono 14 sierpnia.. Komitet Wyborczy Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych: Oświadczenie pełnomocnika finansowego.. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwieOpis dokumentu: Oświadczenie lustracyjne to zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, to obowiązek złożenia oświadczenia, przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub .Nazwisko i Imiona Wiek Adres Poparcie Numer okręgu Treść oświadczenia lustracyjnego; IZDEBSKA Aniela Katarzyna: 52: Holeszów: 11Jak wskazuje PKW osoba, który odpowiednio pracowała, pełniła służbę lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia następną stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego oraz część B. Oświadczenia lustracyjne zawierające błędy .Jedna trzecia kandydatów deklarujących start w jesiennych wyborach samorządowych w Podlaskiem musi pilnie złożyć nowe oświadczenia lustracyjne..

W nowym wzorze oświadczenia .. 5) Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Komitet wyborczy.. PKWiU - Nowa matryca stawek VAT - Usługi.. Druki zgłoszeniowe komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do rad gmin, w kadencji 2018-2023Zamknij Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.. Oświadczenie .- Okazało się, że jest niesamowity bałagan z tzw. oświadczeniami lustracyjnymi.. nr 9) - Informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (Zał.nr 10) OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (Zał.. INFORLEX Biura Rachunkowe.. - PKW wprowadza instrukcje instytucji trzeciej, jaką jest IPN i to wymaga zawiadomienia Komisji Europejskiej - twierdzi lider podlaskiego SLD.Postępowania przed Sądem Najwyższym w sprawach skarg komitetów wyborczych na uchwały PKW.. 6) Oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim.. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.Pomocnicze wzory dokumentów.. Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa Wrocławoświadczenia lustracyjnego oraz część B. Wzór..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt