Wzór powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły
Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór odwołania wicedyrektora szkoły ze stanowiska, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny.. Powierzenia stanowiska wicedyrektora (podobnie jak innych stanowisk kierowniczych w szkole) i odwołania z.64 Prawo oświatowe.. Likwidacja publicznych przedszkola, szkoły lub placówki, dla których organem prowadzącym jest j.s.t.. Zgodnie z art. 37 ust.. jeśli 1.09 nie będziesz miała jeszcze opinii, to możesz powołać tę osobę, którą wybrałaś na p.o. wicedyrektora, a po spełnieniu wymogów formalnych dasz jej powierzenie stanowiska wicedyrektoraStanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych.. § Rada Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie przy ul. Balcerzaka 1 pozytywnie opiniuje powierzenie stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 273 Szkoły Filialnej ul.(numer REGON) Pan/i.. (imię i nazwisko pracownika) POWIERZENIE PRACOWNIKOWI INNEJ PRACYPorada prawna na temat wzór odwołania wicedyrektora szkoły ze stanowiska.. Baczyńskiego w Częstochowie Treść zarządzenia nr 3-2017r.. przed powierzeniem tego stanowiska dyrektora ma obowiązek zasięgnięcia opinii o kandydacie w: - organie prowadzącym szkołę, - radzie szkoły, - radzie pedagogicznej.Powierzenie funkcji kierowniczej Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu.Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły..

Powierzenie kandydatowi stanowiska wicedyrektora szkoły.

Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady .W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej zgodnie z zapisami art. 37 ust.. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.W szkole, w której zgodnie z.Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu: opinii organu prowadzącego, rady szkoły (jeśli została w szkole .Czyli trzymając się nowych przepisów to w zespołach szkół jeżeli organ nie wyrazi zgody nie można utworzyć stanowiska wicedyrektora nawet gdyby w szkole podstawowej było 11 oddziałów a w przedszkolu 5!. Przepis w tym przypadku "faworyzuje" szkołę jako pojedynczą jednostkę (12 oddziałów i jest wice) a dyskryminuje zespoły.Porada prawna na temat wzór pisma na powierzenie stanowiska dyrektora szkoły..

Powierzenia stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor.

W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich .Opiniuje (pobierz: wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie powierzenia nauczycielowi stanowiska kierowniczego w szkole) W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły.Wzór powołania wicedyrektora szkoły Zadania wicedyrektora: Zadania wicedyrektora § 11.1.. 1 ustawy o systemie oświaty, w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub .- tworzenie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych - rola dyrektora, organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej w powierzeniu stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwołania z tych stanowisk - forma zawarcia stosunku pracyW razie utworzenia stanowiska wicedyrektora, stanowisko to jest stałym elementem organizacji organów szkoły, a jego obsadzenie nie pozostaje w związku z odwołaniem dyrektora szkoły..

Prośba o przedstawienie .Powołanie na stanowisko wicedyrektora.

Należy jednak pamiętać o procedurze powierzania stanowisk kierowniczych, a w szczególności o konieczności.Poznaj 6 wskazówek, które pomogą Ci obsadzić stanowisko kierownicze w szkole.Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły wicedyrektorowi Pytanie Czytelnika.. Prawo oświatowe - 1.. Wicedyrektorowi stanowisko powierza dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.. 1 ustawy o systemie oświaty (dalej u.s.o.). Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół (przykładowy) • 72 6.. Powierzenie stanowiska dyrektora na 5 lat szkolnych (tj. od dnia 1 września danego roku szkolnego) jest zasadą, jednakże nie jest to zasada .Jeżeli ponadto dyrektor szkoły podstawowej będzie chciał powierzyć mu stanowisko wicedyrektora (pod warunkiem, że organ prowadzący zgodził się na utworzenie stanowiska), musi wcześniej uzyskać opinię organu prowadzącego, rady pedagogicznej i rady szkoły jeżeli została powołana co do możliwości powierzenia tego stanowiska temu konkretnemu nauczycielowi (jednocześnie .W piśmie dyrektor szkoły zwraca się do organu prowadzącego o wydanie opinii w sprawie powołania określonej osoby na stanowisko wicedyrektora.. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. z 2004 r.Doprecyzowanie uprawnień i obowiązków najczęściej następuje w Ramowym Statucie Szkoły..

Statut szkoły reguluje zakres kompetencji wicedyrektora szkoły.

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.. Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór pisma na powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej (przykładowy) • 75 Wzór 2.. Obrońców Pokoju w Radomiu, ul. Malenicka 29 - Zarządzenia Prezydenta -Na podstawie art. 37 u.s.o.- w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady .Zgodnie z art. 37 ust.. Do tej pory to wicedyrektor pełnił wszelkie obowiązki.Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że kwestie związane z odwołaniem wicedyrektora szkoły ze stanowiska uregulowane zostały w art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. (11kB) Wytworzył: Anna Bednarek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie (21 września 2017) .Wzór 6.. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowoObsada kadry kierowniczej leży w gestii dyrektora szkoły.. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.. Odwołanie wicedyrektora szkoły należy do kompetencji dyrektora szkoły.a od 1 września będziesz działać już jako dyrektor, i z tym dniem (lub później = kwestia wymaganych opinii) powołasz wicedyrektora.. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły .Rady Szkoły Podstawowej Nr 273 z dnia 1.09.2015r.. W naszej szkole dyrektor złożył wypowiedzenie z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia bez świadczenia pracy, które upływa końcem marca 2017 roku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt