Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej

wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej.pdf

Wniosek o urlop.. PESEL .Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.. Wystawienie duplikatu ELS (B,C,D,.)**).. Oryginał legitymacji szkolnej uległ.. Wniosek o rezygnację ze studiów.. Wniosek o wyznaczenie egzaminu komisyjnego.. Tryb studiówdowód wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w wysoko ści 9,00 zł Wpłat ę nale ży dokona ć na konto: Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 im.. Podanie o możliwość odbywania studiów w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów4.Opis dokumentu: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej jest to podanie składane przez studenta, w celu wydania duplikatu legitymacji studenckiej.. Praca dyplomowa oświadczenia/ wnioski.. Do wniosku załączam*: 1) zdjęcie 35x45 mm 2) dowód opłaty za wydanie legitymacji 3) legitymacja studenckaImię, Nazwisko : …………………………………………………………………………….. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.Poznań, dnia………………… Imię i nazwisko studenta …………………………………………….. Prośbę motywuję tym, że wydana wcześniej legitymacja została .Wzory dokumentów; Formularze podań do Dziekana, Prodziekanów i Prorektora.. W zależności od uczelni, możliwe że będzie konieczne dołączenie płyty CD ze zdjęciem.Podanie o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej W związku z uszkodzeniem, zagubieniem, kradzieżą, zmianą adresu zameldowania, zmianą nazwiska*, proszę o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej.Prosz ę o wydanie mi duplikatu legitymacji lub indeksu,*..

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej2.

podanie o wznowienie studiów; podanie o udzielenie urlopu;.wyznaczenie egzaminu komisyjnego; podanie o zmianę promotora; oświadczenie o rezygnacji ze studiów; karta obiegowa; wniosek o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej; Dziekanat Kolegium .Podanie o wydanie legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie nowej legitymacji szkolnej..

Kierunek i rok studiów .Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej.

Imię i nazwisko.. Podanie o przeniesienie osiągnięć .Uprzejmie informujemy, że w systemie USOS dostępne są dla studentów następujące podania:1.. Aby otrzymać duplikat legitymacji: złóż wniosek o wymianę / duplikat legitymacji w dziekanacie, prześlij zdjęcie* na adres [email protected] z informacją, że potrzebujesz duplikatu i podaj swój numer PESEL,> Podanie ogólne > Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej > Podanie o rezygnacji ze studiów / karta obiegowa do rozliczenia z biblioteką > Podanie o zmianę danych osobowych > Podanie o udzielenie urlopu od zajęć > Podanie o udzielenie urlopu od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia sięELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Stan aktualny 1.. Nadto zbycie własnej lun cudzej legitymacji studenckiej podlega odpowiedzialności karnej naWniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej > ZUS > Urzędowe > Wzory dokumentów > Money.pl Wzór dokumentu : Wniosek o wydanie książki .Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. z 2014 r. 893) oraz w oparciu o Załącznik do ustawy z dnia 16 .legitymacji studenckich proszę o wydanie: elektronicznej legitymacji studenckiej / duplikatu legitymacji / wymianę legitymacji w związku z utratą jej ważności*..

Wzór podania o wznowienie studiów.

Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2 w Wierbce Wierbka, ul.. Uzasadnienie**.. Podanie o duplikat legitymacji studenckiej jest dokumentem składanym do odpowiedniego dziekanatu na uczelni wyższej, którego celem jest uzyskanie duplikatu legitymacji studenckiej.. Wraz z wniesieniem podania niezbędne będzie uregulowanie opłaty za duplikat legitymacji.. Do podania załączam zdjęcie oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu.. Podanie o wznowienie studiów celem obrony pracy dyplomowej.. W podaniu należy dokładnie uzasadnić powód prośby o wydanie duplikatu legitymacji.. Podanie do Dziekana o zmianę formy studiów (po zaliczonym pierwszym roku studiów)3.. Podstawa prawna: Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. Nr 164, poz. 1365 z późn.. * - informacje potrzebne do kontaktu w bieżącej sprawie, nieobowiązkowe C:\Users\Wicki\Filr\Moje pliki\podania\WNE_podanie_o_duplikat_legitymacji_ver_2017.docx .Wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS).. Legitymacja studencka wnioski.. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej do kierownika dziekanatu.Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie mi duplikatu legitymacji studenckiej.. Szkolna 3; 42-436 Pilica Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, o/Pilica nr konta: 16 8450 0005 0040 0409 8850 0001- dowód wpłaty za duplikat legitymacji: 25,50 zł, - potwierdzenie nadania ogłoszenia w prasie lokalnej o zagubieniu dokumentu/zniszczony dokument*, - oświadczenie o odpowiedzialności karnej (w przypadku zgubienia legitymacji).legitymacja jest zniszczona, zmienisz dane osobowe lub adresowe, zdjęcie przestało być zgodne ze stanem faktycznym..

Wzór podania o IPS / IOS.Warszawa, dnia.

Wzór podania o warunkowy wpis (30 dni) Wzór podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.Wzór podania o urlop.. Wniosek o powtórzenie semestru.Wniosek o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej.. Do podania należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. Title: podanie_o_duplikat Author: miklosik Created Date: 6/2/2010 12:48:08 PM .Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.Wniosek o wydanie legitymacji (duplikatu legitymacji) studenckiej Author: CW Last modified by: Paweł Created Date: 11/22/2009 12:19:00 PM Other titles: Wniosek o wydanie legitymacji (duplikatu legitymacji) studenckiejWzór podania o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej..Komentarze

Brak komentarzy.