Wzór upoważnienia do złożenia wniosku ekuz
PDF Wniosek o wydanie EKUZ w związku z wykonywaniem pracy (PDF) Rozmiar: 325.3 KiB - Ilość pobrań: 1500.. Upoważnienie jest wymagane również od pracodawców którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników.. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Wniosek EKUZOświadczenie pracodawcy transportu międzynarodowego wnioskującego o kartę EKUZ dla pracowników oddelegowanych do pracy do krajów EFTA.. Przed przesłaniem wniosku do oddziału wojewódzkiego NFZ, pamiętaj, aby go podpisać!. W tym celu wypełnij druk upoważnienia -> link do druku (trzeba druk przygotować).Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ.. Wykonywanie pracy w charakterze pracownika transportu międzynarodowego w państwach UE na okres wskazany na dokumencie przenośnym A1Wynikać będzie to z faktu, że ustne zapewnienie, jakoby druk „poleciła złożyć" osoba na nim podpisana nie jest wystarczające.. Jeśli składa go za ciebie osoba, którą upoważnisz — wtedy potrzebny jest jej podpis.. Opis dokumentu: Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przez.Nr dokumentu tożsamościWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE EFTA Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią Wniosek o Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia ZdrowotnegoStandardowy wzór wniosku o wydanie karty EKUZ można pobrać ze strony NFZ..

Wzór upoważnienia dostępny jest tutaj.

DOCX Wniosek o wydanie EKUZ w związku z wykonywaniem pracy (DOC)W przypadku składania wniosku w oddziale NFZ, po wydrukowaniu pamiętaj złożyć podpis na wniosku.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzeciąNarodowy Fundusz Zdrowia informuje, że okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA z dniem 1 czerwca 2019 r.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy; Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ; Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy; Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ; Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejUpoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ.. Karta EKUZ na podstawie złożonego wniosku może być odebrana osobiście lub przez osobę upoważnioną lub przesłana na adres wskazany we wniosku.Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem potwierdzającym, że posiadacz jest osobą ubezpieczoną i ma prawo do opieki zdrowotnej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego .Title: Microsoft Word - EKUZ_wzor_upowaznienia_dla_osob_trzecich.doc Author: ddabrowski Created Date: 4/30/2010 2:44:37 PMMożna też upoważnić kogoś zarówno do odbioru karty, jaki i wypełnienia i podpisania za nas wniosku o jej wydanie (Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią)..

Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią.

Pamiętaj, żeby podpisać wniosek.. Podobnie udostępniono wzór upoważnienia (do złożenia wniosku i odbioru EKUZ przez osobę trzecią):.. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej (wersja .pdf) 17.03.2015 Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o wydanie elektronicznej KUZ / do odbioru elektronicznej KUZ dla osoby trzeciej (wersja .docx)PDF Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej.. Miejscowość, data ………………………… Imię .Upoważnienie do odbioru karty EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ może być wydana na podstawie wniosku złożonego osobiście lub przez osobę upoważnioną.. W przypadku przesłania niepodpisanego wniosku, EKUZ można odebrać jedynie w oddziale wojewódzkim NFZ .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy; Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ; Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejWzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej ………………………..

Osoba upoważniona może podpisać wniosek "z upoważnienia".

do złożenia w moim imieniu wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ oraz do odbioru dokumentu.. Zaznacz w nim, czy chcesz odebrać gotową EKUZ osobiście w oddziale NFZ, czy dostać ją pocztą.. Rozmiar: 174.6 KiB - Ilość pobrań: 2084.. Poniżej zaznaczamy jedną z zagadkowych opcji odebrania karty:i Rady (WE) nr 883/2004 i 987/09 Europejska.Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniajac stosowny wniosek: upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciejWzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej.. Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. Upoważnienie jest wymagane również od pracodawców którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej .Wniosek o formularz E123 (aktualizacja 27.03.2019) pobierz docx..

Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo.

do złożenia w moim imieniu wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ oraz do odbioru dokumentu.Formatka jest wyłącznie ułatwieniem przy wypełnianiu wniosku, który po podpisaniu należy złożyć lub przesłać do oddziału wojewódzkiego NFZ.. Wzory wniosków znajdziesz w sekcji Co przygotować.Dołącz do wniosku potrzebne .Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniając stosowny wniosek: upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej (DOC) wniosek można również pobrać na stronie Centrali NFZ (DOC,PDF) data publikacji: 3 lipca 2017 r., aktualizacja: 25 października 2018 r.Upoważnienie powinno być wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty.. Osoba upoważniona może podpisać wniosek "z upoważnienia"..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt