Wzór podania o przyznanie nagrody jubileuszowej
Czy pracownik powinien napisać podanie o przyznanie nagrody jubileuszowej.Jeśli tak, to w jakim terminie poprzedzającym wypłatę należnej nagrody.. Prawo do ich wypłaty powinno wynikać z przepisów płacowych, obowiązujących w danym zakładzie pracy.Za wydajność w pracy, przejawianie inicjatywy pracownik może otrzymać nagrodę pieniężną.. 1 września 1985 roku zmieniłam zakład pracy i zaczęłam pracować w szkole jako nauczyciel.Plik Wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej (I).rtf na koncie użytkownika bigszu • folder Stosunek pracy • Data dodania: 20 kwi 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Warunki przyznania nagrody jubileuszowej pracownikom niepedagogicznym oraz nauczycielom.. Tutaj znajdziesz wzór zawiadomienia o przyznaniu pracownikowi Zawiadomienie o przyznaniu pracownikowi nagrody pieniężnej - wz - Portal FKDruk dla pracownika / osoby składającej wniosek o przyznanie nagrody jubileuszowej.. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt .Druk dla pracownika / osoby składającej wniosek o przyznanie nagrody jubileuszowej.. Nie szukaj dłużej informacji na temat wzor wniosku o przyznanie nagrody jubileuszowej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu..

Komu przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej?

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikom za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.. § 26.W praktyce odbywa się to w dniu następującym po dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody jubileuszowej.. / podpis powoda /Nagroda jubileuszowa w regulaminie wynagradzania.. W my śl tego przepisu nauczycielowi przysługuje nagroda w kwocie:Kiedy można składać wniosek o nagrodę jubileuszową?. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby prywatny pracodawca z własnej woli wprowadził do zakładu pracy nagrodę jubileuszową.Jeśli się na to zdecyduje, to zasady przyznawania nagrody oraz jej wysokość powinny być uregulowane w regulaminie wynagradzania, w układzie zbiorowym pracy lub w innych wewnątrzzakładowych regulacjach płacowych .Przyznanie premii uznaniowej wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przez pracodawcę i musi zostać przez niego podpisane.. Wysokość nagrody jubileuszowej uzależniona jest od okresu pracy nauczycieli.Eko-Tur zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.. Kwoty w jakiej wysokości można się spodziewać?Do dnia dzisiejszego pozwany nie wypłacił nagrody jubileuszowej, ani w żaden sposób nie odpowiedział na pismo.. 4 stycznia 1985 roku podjęłam pracę w państwowym zakładzie transportowym na stanowisku pracownika umysłowego (świadectwo pracy)..

0 strona wyników dla zapytania wniosek o wypłatę nagrodyZasady przyznania nagrody jubileuszowej - wzór.

W związku z powyższym powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości.. Nagrody jubileuszowe stanowią nieobowiązkowe świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika.. Mój problem polega.. Promienistych 6, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.. Pytanie: Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest zakładem budżetowym Gminy.Zatrudniony w nim pracownik korzystał z zasiłku chorobowego.. Chociaż Kodeks Pacy nie wymienia tego typu świadczenia jak nagroda jubileuszowa, to uzasadnienie dla jej wypłaty można odnaleźć w innych źródłach: ustawach i rozporządzeniach branżowych, wewnętrznych przepisach prawa pracy oraz w umowie o pracę.Nauczycielom szkół publicznych przysługuje za wieloletni ą prac ę nagroda jubileuszowa.. Wypłata nagrody jubileuszowej może nastąpić również w terminie przyjętym dla wypłaty miesięcznego wynagrodzenia ogółu pracowników, o ile takie zasady zostały zawarte w informacji o warunkach zatrudnienia .Nagroda jubileuszowa dla pracowników o określonym stażu.. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo .Porada prawna na temat jak napisac podanie o wyplacenie nagrody jubileuszowej..

Wzór statystycznej karty wypadku (Z-KW)Porada prawna na temat wzor wniosku o przyznanie nagrody jubileuszowej.

Poniżej wzór takiego oświadczenia.5/nagroda jubileuszowa.Decyzję o przyznaniu premii i o jej wysokości, zgodnie z kryteriami oceny pracownika, podejmuje dyrektor placówki.. Chociaż Kodeks Pacy nie wymienia tego typu świadczenia jak nagroda jubileuszowa, to uzasadnienie dla jej wypłaty można odnaleźć w innych źródłach: ustawach i rozporządzeniach branżowych, wewnętrznych przepisach prawa pracy oraz w umowie o pracę.Plik Wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej (II).rtf na koncie użytkownika bigszu • folder Stosunek pracy • Data dodania: 20 kwi 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli..

przyznania nagrody jubileuszowej oraz wzór wniosku o wypłatę nagrody jubileuszowej - do pobrania TU.

Wzór zgody pracownika na potrącenie .Wniosek o przyznanie nagrody Prorektora dla słuchaczy studiów doktoranckich > Edukacja > Urzędowe > Wzory dokumentów > Money.pl Wzór dokumentu : Wniosek o przyznanie nagrody Prorektora .Wzór wniosku o przyznanie nagrody: Liczba stron: 1 Tagi: wniosek o przyznanie nagrody wniosek o nagrodę wniosek o przyznanie nagrody wzór Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Aneksy zaczynają obowiązywać po podaniu ich do wiadomości pracowników w terminach i w sposób przyjęty dla regulaminów wynagradzania.. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami.).. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Instytut Kształcenia Eko-Tur z siedzibą w Warszawie, Al.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. W przedmiotowym piśmie o przyznaniu nagrody należy określić imię i nazwisko pracownika oraz wskazać wysokość nagrody i termin jej wypłaty.. Nie szukaj dłużej informacji na temat jak napisac podanie o wyplacenie nagrody jubileuszowej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.. przez: Jadwiga | 2013.5.20 10:43:50 Bardzo proszę o pomoc ,w czerwcu 2013 należy mi sie nagroda jubileuszowa 25 lecie .Pracodawca ma prawo nagrodzenia pracownika, który przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczynia się szczególnie do wykonywania zadań zakładu .Różnice te widać przede wszystkim w sferze pozabudżetowej.. Odpłatność:Bardzo proszę o pomoc ,w czerwcu 2013 należy mi sie nagroda jubileuszowa 25 lecie.. Nauczyciele należą do grupy zawodowej, których prawo do nagrody jubileuszowej zostało przewidziane wprost w ustawie.. Czy pracownik powinien napisać podanie o przyznanie nagrody jubileuszowej.Jeśli tak, to w jakim terminie poprzedzającym wypłatę należnej nagrody.. Uprawnienie to okre śla art. 47 ust..Komentarze

Brak komentarzy.