Wzór podania zwolnienia z wf
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/ córki w tymSPzOI 162 im.. załącznik nr 1) składane jest w sekretariacie uczniowskim, z załączonym orginalnym.. się z prośbą o zwolnienie syna/ córki z obowiązku obecności na w/w zajęciach podczas trwania zwolnienia gdy są one na pierwszych lub ostatnich lekcjach.. Opracowanie: Szkolnastrona.pl.. Zwolnienia z części ćwiczeń 15.. Opinia lekarska musi zawierać datę jej wystawienia, czas zwolnienia oraz jasno określać czy zwolnienie dotyczy wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, czy zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego.Wzór zwolnienia ucznia z lekcji zwolnienie: Usprawiedliwienie nieobecności ucznia pełnoletniego: usprawiedliwienie: Zwolnienie z zajęć lekcyjnych ucznia pełnoletniego: zwolnienie: Podanie dotyczące zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego wf-za1: Podanie dotyczące zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w lekcji osób zwolnionych z .Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego Pytanie Użytkownika.. Pani Małgorzata PosmykZgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest .JEDNORAZOWE ZWOLNIENIE z wychowania fizycznego (zajęć na basenie) (uczeń zostaje na lekcji, ale nie ćwiczy): Proszę o zwolnienie mojego syna / mojej córkiKategoria główna: Dokumentacja..

Do podania załączam kopię zwolnienia od lekarza.

zwolnienie z zajec WF.doc (26.50 KB) Przejdź do góry.. 1_uznawanie-przepisywanie-ocen-1.. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności .WZORY PODAŃ / APPLICATIONS.. W przypadku dostarczenia kolejnego/ kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich .Do lekarza po zwolnienie z WF, a raczej opinię, należy się zatem zwrócić, gdy występują jakiekolwiek problemy zdrowotne, które zdaniem rodziców lub ucznia uniemożliwiają lub utrudniają czy ograniczają jego udział w lekcjach WF. Lekarz oceni, czy istotnie zgłaszane problemy stanowią dostateczną przesłankę do wydania opinii o.0 strona wyników dla zapytania wzór podania o zwolnienie z pracy przez .Opinię lekarską wskazującą na konieczność zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na okres dłuższy niż jeden miesiąc, należy złożyć razem z podaniem w sekretariacie uczniowskim, gdzie należy pobrać wzór podania..

Wzór podania o zwolnienie z zajęć WF.Pliki do pobrania.

Podania proszę składać w pokojach: 12, 14, 15.. *wzór podania stanowi załącznik nr 1 do procedury **wzór oświadczenia rodziców stanowi załącznik nr 2 do procedury *** wzór decyzji zwalniającej ucznia z zajęć WF-u stanowi załącznik nr 3 **** wzór odmowy zwolnienia z zajęć WF -u stanowi załącznik nr 4. wniosek-o-zwolnienie-wf - do pobraniaWołomin, dn………………….Imię i nazwisko rodzica/opiekuna Adres Telefon.. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.. Takie zaświadczenie rodzic składa wraz z podaniem doskładają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu opinii lekarskiej.. 1 września 2015 Kategorie: Dokumentacja i Inne.. WZÓR PODANIA Każdy z nas przynajmniej kilka razy musiał napisać podanie i wie, że ta umiejętność przydaje się w naszym życiu dość często.7.. 12_wniosek o zwolnienie z opłat za powtarzanie przedmiotów.Wzór 4 - ZWOLNIENIE Z ZAJ ĘĆ WF I PŁYWANIA imię i nazwisko Gdańsk, data.. W obecnej ofercie posiadam rury stalowe zamkn.a zwyczajnie treść: proszę o zwolnienie mojej córki/syna z lekcji WF w dniu (data).. podpis osoby piszącej podanie uczniowie pełnoletni piszą podanie osobiście*wzór podania stanowi załącznik nr 1 do procedury **wzór oświadczenia rodziców stanowi załącznik nr 2 do procedury *** wzór decyzji zwalniającej ucznia z zajęć WF-u stanowi załącznik nr 3 **** wzór odmowy zwolnienia z zajęć WF -u stanowi załącznik nr 4Jesteś tutaj: Start / Dokumenty / Wzór podania o zwolnienie z zajęć WF. ulica kod i miejscowość Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego..

Uwaga: podania przesyłane drogą elektroniczną nie będą respektowane.

Z poważaniem (podpis rodzica) Odpowiedź została zedytowana [Pokaż poprzednią odpowiedź] 2 .. Decyzję o zwolnieniu ucznia z ćwiczeń podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie przedłożonego podania rodziców ucznia wraz z orzeczeniem lekarskim, w którym muszą znajdować się następujące dane: wyraźna pieczęć przychodni, w której zostało wydane zaświadczenie,Jak napisać podanie?. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania .Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń częściowo lub na stałe.. O placówce; Historia; Patron szkoły - Marcin Bylica;Jeżeli uczeń został zwolniony przez dyrektora z realizacji zajęć wychowania fizycznego a lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z obecności po złożeniu podania przez rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii.. opiekunowie), a w przypadku ucznia pełnoletniego o zwolnienie może wystąpić sam.. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (prawni.. Czy szkoła jest zobowiązana zapewnić zajęcia zastępcze, gdy Rodzic nie wyraża zgody na udział dziecka na.Wiaty stalowe oraz hale blaszane wykonujemy zarówno dla klientów detalicznych, jak również dla dużych przedsiębiorstw funkcjonujących w takich branżach, jak energetyka, logistyka czy gazownictwo..

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego (wzór podania stanowi.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt