Sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r. 21, 888 i 1238) traci moc z dniem wejścia w .Nowy formularz przyjęcia odpadów metalu.. zm .Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali obowiązujący 2014-01-04 2014-01-04---- -- ----- -- --Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami obowiązujący 2013-10-22 2013-10-22Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Dz.U.. - Akty Prawne.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. z dnia 20 grudnia 2013 r.) Na podstawie art. 102 ust.. z 2004 r. Nr 197, poz. 2033 — Akt nieobowiązujący — .Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Dziennik Ustaw z 2013 r. 1606 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach .Wzór formularza określił Minister Środowiska (Rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali, Dz. z 2004 r. Nr 197, poz. 2033)..

w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz.U.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metaliRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r. 21, 888 i 1238) zarządza się, co następuje: § 1.. Określa się wzór formularza przyjęcia odpadów metali .w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust.8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r. 21, 888 i 1238) zarządza się, co następuje: § 1.. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r. 21, 888 i 1238) zarządza się, co następuje: § 1.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r. 21) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.Zgodnie z art. 102 ust.1 tej ustawy, posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, do wypełniania formularza przyjęcia odpadów metali w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla przekazującego i dla przyjmującego .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. Nr 197, poz. 2033)Określono wzór formularza przyjęcia odpadów metali - nowy formularz będzie obowiązywał już od 4 stycznia 2014r!.

w sprawie szczegółowego postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U.

Określa się wzór formularza przyjęcia odpadów metali, stanowiący załącznik do rozporządzenia.. 5) Zgodnie z katalogiem odpadów zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.w sprawie katalogu .w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. Nr 197, poz. 2033), które na podstawie art. 250 ust.. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz.U.. Nr 197, poz.2033) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r.. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r., poz. 21 z późn.. Formularz ten, wypełniony, spełnia moim zdaniem również wszystkie wymogi, które stawiają przepisy podatkowe.w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust.. § 2.Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004r.. § 2.Na podstawie art. 102 ust.. Określa się wzór formularza przyjęcia odpadów metali, stanowiący załącznik do rozporządzenia.. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, do wypełniania formularza przyjęcia odpadów metali w dwóch egzemplarzach, po…Wzór formularza przyjęcia odpadów metali..

Nr 192, poz. 1968)Rozporządzenie w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Dz.U.

Szanujemy Twoją prywatność Na potrzeby naszej witryny korzystamy z plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu na stronie.2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. Nr 197, poz. 2033), które na podstawie art. 250 ust.. § 2.Dz.U.z 2004 r. Nr 197, poz. 2033.. 4 stycznia 2014 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 roku obowiązuje nowy wzór formularza przyjęcia odpadów metali.. Dostęp do tego dokumentu mają tylko abonenci .WZÓR FORMULARZA PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI1) Nr formularza: Osoba przekazująca odpady Imię i nazwisko Adres Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość Przekazanie odpadów Data przyjęcia odpadów Źródło pochodzenia odpadów2) Kod odpadów3) Rodzaj odpadów3) Rodzaj .2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. Nr 197, poz. 2033), które na podstawie art. 250 ust.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r. 21, 888 i 1238) traci moc z dniem wejścia w .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali..

.w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Rozporządzenie Ministra Środowiska z. Obserwuj.

Określa się wzór formularza przyjęcia odpadów metali, stanowiący załącznik do rozporządzenia.. Dodaj do kolekcji Dz.U.. Rozporządzenie wydano na podstawie art. 102 ust.. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r. 21) zarządza się, co następuje: § 1.. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metaliRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali.. 2013 poz. 1607)Dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z użytku wymienianego źródła ciepła (w przypadku budynków istniejących, gdzie jednym z elementów przedsięwzięcia jest wymiana źródła ciepła): kopia formularza przyjęcia odpadów metali, o którym mowa w art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.0.992 z późn.. 20 grudnia opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz.U.2013.1607).w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust.. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do .4) W przypadku przyjmowania przez posiadacza odpadów prowadzącego punkt zbierania odpadów metali od innego posiadacza odpadów prowadzącego punkt zbierania metali należy podać kody odpadów zmieszanych metali..Komentarze

Brak komentarzy.