Wzór upoważnienia do odbioru badań rtg
Informacje dla krwiodawców; Gdzie oddasz krew; Przeliczniki dla dawców; Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ul. Saska 63/75, 03-948 WarszawaDmog/0104.. Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.Musisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny.. Wynik badania wydawany pacjentowi na płycie CD, składa się z nagranego obrazu oraz X programU do przeglądania zdjęć RTG (wersja DICOM).Upoważniam do odebrania mojego wyniku badania MR/TK, Rtg Pana/Panią.. Badania są wydawane do rąk własnych po okazaniu dowodu osobistego lub na podstawie upoważnienia - [druk do pobrania].Nasza strona zapisuje pliki cookies w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych zgodnie z Regulaminem.Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie plików cookies, zmień ustawienia Twojej przeglądarki zgodnie z wskazanym Regulaminem.Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.. do odbioru dokumentacji medycznej dotyczącej mojej osoby.Data i podpis pacjenta.. Przygotowałem dla Ciebie dokument - upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia i uzyskania dokumentacji medycznej..

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego upoważnienia w rejestracji Pracowni RTG .Odbiór wyników badań odbywa się w Rejestracji RTG za okazaniem dokumentu tożsamości.. pesel.Szukana fraza to: " wzór upoważnienia do odbioru prawa jazdy" Strona 1 spośród 2 stron dla zapytania: wzór upoważnienia do odbioru prawa jazdy Jak wypelnic wzor pełnomocnictwa?miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………, PESEL .- Wyniki opisów badań Rtg wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 15.00 w Rejestracji.. , adres .Upoważnienie do odbioru dokumentu prawa jazdy; Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania; Pełnomocnictwo do odbioru przesyłek pocztowych od nadawcy; Pełnomocnictwo do odbioru przesyłek pocztowych nadesłanych na adres; Pełnomocnictwo do odbioru przesyłki pocztowej / przekazu na kwotę; Upoważnienie do obioru .F/QP-DO-1/01/(09) UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ:.. (podpis pracownika Zakładu Radiologii ZOZ MSWiA w Łodzi) Pieczątka zakładu.. Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. Upoważnienie.. Wzór upoważnienia do odbioru wyniku (do wydrukowania) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie..

DO POBRANIA - Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań.

Odbiór wyników przez osoby trzecie wymaga okazania pisemnego upoważnienia osoby badanej.. 0 strona wyników dla zapytania upoważnienie wzórWzór upoważnienia do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej Radca prawny Michał Grabiec 9 maja 2016 roku.. Szanowni Państwo, w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK.. W razie konieczności uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ wyrażamUpoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta:.. miejscowość, data UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y.Legitymujący/a się dowodem osobistym nr .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM / PRACOWNI Imię i nazwisko pacjenta .Adam Kowalski ul. Nowa 5 09-345 Nowe nr dowodu os. ACU 643466.. Adres: ul. Żeromskiego 29 64-800 Chodzież.Upoważnienie do odbioru wyników badań Ja, niżej podpisana/y .Szanowni Państwo przypominamy, że wyniki badań zarówno laboratoryjnych jak i diagnostycznych, stanowią dokumentację medyczną i postępowanie z nimi musi odbywać się zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO.Czym jest upoważnienie?.

zastępujący EKUZ oraz do odbioru dokumentu.

W trakcie swojej praktyki zawodowejUPOWA ŻNIENIE DO OBECNO ŚCI INNEJ NI Ż RODZIC OSOBY PRZY BADANIACH MAŁOLETNIEGO Zgoda przedstawiciela ustawowego pacjenta małoletniego na skorzystanie z badań lub innych świadczeń medycznych w obecności opiekuna faktycznego małoletniego oraz na udzielenie informacji o stanie zdrowia małoletniego.RTG bez opisu - pacjent otrzymuje zdjęcie w kilka minut po jego wykonaniu.. Ja niżej podpisany/na.. W przypadku, gdy nie będę mógł/mogła osobiście odebrać wyniku badania RTG / DSA / TK / MR * UPOWAŻNIAMdo po świadczenia autentyczno ści podpisu wnioskodawcy oraz piecz ęć imienna i podpis przedstawiciela w/w jednostki) Title upowa |nienie do odbioru dokument w Author: Administrator Created Date: 9/21/2012 12:11:31 PMUPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKÓW BADAŃ LUB KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Author: Paulina Anikowska Last modified by: dell Created Date: 10/17/2006 2:25:00 PM Company: Tzmo Other titles: UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKÓW BADAŃ LUB KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJPracownia RTG czynna od 7.00 do 21.00 od poniedziałku do piątku; Lokalizacja: Rejestracja - główne wejście, w prawo na parterze..

Cennik badań RTG Cennik badań TK Cennik badań USG.

upowąznienie do odbioru wyniku badań Author:Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań.. imię nazwiskoUpoważnienie do odbioru wyniku/zdjęcia rtg Author: Marta Created Date: 9/1/2011 1:47:22 PM .Upoważnienie do odbioru wyników.. Upoważniam do uzyskania informacji o moim badaniu diagnostycznym/stanie mojego.. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo..Komentarze

Brak komentarzy.